fbpx

Tag Archives: fagskole

Flott å kunne dele egne erfaringer med studentene

Jarle Solvang er faglærer innen miljøarbeider og psykisk helse, og stortrives i lærerrollen. – Å kunne være med på nybrottsarbeid ved å inkludere miljøarbeid innen rus i AOF Østfolds utdanning innen psykisk helse, er utrolig givende. Jeg ser for meg at jeg kan legge til flere fag i årene som kommer, sier Jarle Solvang.   

Møt vår Kompetanserådgiver Turid Alice Andresen

Turid Alice jobber i tett samspill med assisterende fagskolerektor Marit Wiraas med administrative oppgaver knyttet til fagskolen, og opplever en god struktur i teamet. – Det er gledelig at stadig flere søker seg til våre kompetansetilbud, sier hun.