fbpx

Det er svært givende å få bidra til at studentene klarer å nå de målene de setter seg

Cathrine er født og oppvokst i Halden, og bestemte seg tidlig for en pedagogisk yrkesretning. Etter å ha gjennomført allmennfag på Christian August vgs i hjembyen, utdannet hun seg som lærer ved Høgskolen i Østfold. Deretter bygde hun videre på norsk og sosialpedagogikk for å få 5. året og bli adjunkt med opprykk.  

Fagansvarlig i spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, samt psykisk helse for barn og unge.

Hun jobbet i mange år som kontaktlærer i barneskolen i Halden og Moss. Etter hvert dreide interessen seg mer mot spesialpedagogikk og tidlig innsats for barn med utfordringer, forteller hun.  

– Dette er et område jeg brenner veldig for, i en tid hvor stadig flere sliter psykisk. Skal vi lykkes i å snu trenden, må vi sette inn tiltak tidlig.  

Cathrine har også tatt coachingutdannelse i voksen alder, som har gitt henne nyttig kompetanse innen samhandling mellom mennesker.  

I 2021 begynte hun å undervise som timelærer hos AOF Østfold, som ga veldig mersmak. Da den lokale kompetansetilbyderen lyste ut stilling som fagansvarlig innen spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid i skole, barnehage og SFO, lot hun ikke sjansen gå fra seg. Hun fikk jobben, og tiltrådte stillingen 1. april 2022.    

Som faglig leder, skal Cathrine sørge for at utdanningen er relevant og holder et høyt faglig nivå. I tillegg underviser hun klasser både i klasserom og på nett. 

– Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid er to fagfelt som blir stadig viktigere i dagens samfunn, og som kan bidra til å oppnå bevissthet rundt behovet for inkludering og tilrettelegging for ulike grupper.  

Gjennom utdanningen får studentene kunnskap om ulike pedagogiske tilnærminger, metoder og teknikker som er spesielt rettet mot personer med ulike typer funksjonsnedsettelser og ulike kulturelle bakgrunner. 

– Ikke minst innen flerkulturelt arbeid er det behov for en annen tilnærming enn det tradisjonelle, spesielt i forhold til språk og kulturforståelse. Det er så utrolig viktig at barna lykkes i skolen for å kunne skape seg gode liv.  

Klassene består gjerne av helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere som vil ha påfyll av kompetanse for å kunne stå tryggere i jobben.  

– I tillegg til økt kunnskap om emner som pedagogisk tankegang og flerkulturell forståelse, etikk og menneskesyn, er det godt for studentene å få bekreftelser på at det arbeidet de praktiserer underbygges av teorien. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og flere har gitt uttrykk for at det har blitt motivert til å tilegne seg enda mer kompetanse innen disse områdene.   

Hva legger du spesielt vekt på i undervisningen?  

– Jeg jobber mye med å knytte temaet opp mot det elevene opplever i sitt daglige arbeid, og hvor vi får diskutert faget og aktuelle problemstillinger. I tillegg forsøker jeg å tilpasse opplæringen utfra den enkelte studentens ståsted ved å bruke ulike innfallsvinkler til temaene. Jeg er veldig på tilbudssiden overfor studentene, og er alltid tilgjengelig for spørsmål.  

– Og hva føler du gir deg mest når du underviser? 

– Jeg stortrives i klasserommet, og det er svært givende å få bidra til at studentene klarer å nå de målene de setter seg. Jeg er mektig imponert over studentene som legger ned masse tid og innsats gjennom toårsstudiet for å kunne bli en best mulig utgave av seg selv i jobben!   

1 thoughts on “Det er svært givende å få bidra til at studentene klarer å nå de målene de setter seg

  1. Anja Ulriksen says:

    Jeg har tatt barne- og ungdomsarbeider, sosped, spesped 1 og spesped 2. Mangler noe pedagogikk, hva anbefales?😊

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *