fbpx

Category Archives: Fagskole

Flott å kunne dele egne erfaringer med studentene

Jarle Solvang er faglærer innen miljøarbeider og psykisk helse, og stortrives i lærerrollen. – Å kunne være med på nybrottsarbeid ved å inkludere miljøarbeid innen rus i AOF Østfolds utdanning innen psykisk helse, er utrolig givende. Jeg ser for meg at jeg kan legge til flere fag i årene som kommer, sier Jarle Solvang.   

Møt vår Kompetanserådgiver Turid Alice Andresen

Turid Alice jobber i tett samspill med assisterende fagskolerektor Marit Wiraas med administrative oppgaver knyttet til fagskolen, og opplever en god struktur i teamet. – Det er gledelig at stadig flere søker seg til våre kompetansetilbud, sier hun.

Vær på vakt for symptomer på traumer hos barn i SFO, barnehage  og skole.

Du som jobber i SFO, barnehage eller i barneskolen (videre omtalt som oppvekstsektoren) har et helt unikt ansvar. Ingen er så sårbare som barn. Når barn blir utsatt for en type opplevelser som kan ha langvarige og til og med permanente effekter på hjernen (traumer) kan dette føre til alvorlige konsekvenser for deres mentale helse […]

Hvorfor ha spisskompetanse i Rehabilitering?

Som følge av en aldrende befolkning og flere med kroniske og sammensatte lidelser vil behovet for personell i kommunal omsorgssektor øke fremover og vil i årene som kommer være høyere enn veksten i tilgangen på helsepersonell. Hvordan møte samfunnets behov for rehabilitering For å imøtekomme denne utfordringen og skape en bærekraftig tjeneste for fremtiden må […]

Hvordan ivareta barn og ungdom med psykisk uhelse?

Psykisk uhelse er i ferd med å bli et av våre største folkehelseproblemer og hevdes å utgjøre det viktigste helseproblemet blant barn og unge i dag. En god psykisk helse er grunnleggende for alle barn og unge . Fravær av god psykisk helse har en rekke følgekonsekvenser som lærevansker, sosial isolasjon, mistrivsel og funksjonsproblemer. Ungdoms- […]

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på barn og unges rusproblematikk er sterkt økende

Rusproblematikk er et økende problem blant barn og unge. Derfor er undervisning tilpasset denne gruppen lagt til i fagskoleutdanningen miljøarbeid innen rus. Hvorfor er det viktig med kompetanse på rus blant barn og ungdom? Det er behov for at ansatte som jobber med barn og unge kan håndtere rusproblematikk og rusrelaterte lidelser på best mulig […]

Vi lever i en verden med økende rusproblematikk

Rusproblemer påvirker millioner av mennesker verden over, og det er en kompleks og utfordrende problematikk å jobbe med. Derfor er det viktig at vi har fagfolk som har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å håndtere denne utfordringen. Fagskoleutdanningen innen rus gir deg muligheten til å fordype deg i aktuelle temaer, metoder og teknikker for […]

Hvorfor trenger vi flere ansatte med spisskompetanse på kroniske sykdommer?

Mens akutte sykdommer er raskt forbigående, er kroniske sykdommer langvarige. Mange må leve med sin kroniske sykdom hele livet, og få behandling for denne i mange år for å redusere og lindre sykdommen og plagene den medfører. Moderne medisin har blitt stadig bedre på å behandle den akutte delen av sykdommen, men kan ikke hindre […]