fbpx

Christin Slydahl -Fagansvarlig innenfor de somatiske utdanningene

Christin er opprinnelig fra Nordland og «mellomlandet» en del i år i Sverige innen hun slo seg ned i Sarpsborg. Helt siden hun var 18 år, har hun jobbet innen helse og omsorg.  

Hun tok en fireårig masterutdannelse ved Høgskolen i Østfold i Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (2014-2018) og gikk derfra til jobb som høgskolelektor ved den samme skolen innen sykehusfagene. 

– I 2019 dukket drømmejobben på Sykehuset Østfold Kalnes opp, hvor jeg var 50 % rådgiver og 50 prosent ute i klinikken som kvalitets- og kapasitetskoordinator.  

Samtidig fikk hun forespørsel fra AOF Østfold om hun ville undervise litt for dem ved behov.  

– Det som i utgangspunktet skulle være noen sporadiske timer, ble snart til et helt emne og en egen klasse. Da jeg fikk tilbud om full stilling som fagansvarlig i 2020, takket jeg ja. Samtidig satte jeg meg selv på skolebenken her hos AOF for å få pedagogisk påfyll,  

Et valg hun aldri har angret et sekund på.  

– Nei, jeg stortrives i en rolle hvor jeg både kan bidra til å forme innholdet i utdanningstilbudene og tilføre studentene kompetanse. I tillegg har jeg flotte kolleger rundt meg som alle heier på hverandre.  

Som fagansvarlig, blir det mye tilrettelegging av innholdet i utdanningene, samt utviklingsarbeid og administrative oppgaver. Men heldigvis er det også rom for å undervise, sier hun.  

– Ja, det er viktig i forhold til å få en tilstedeværelse og nærhet til studentene. Jeg ønsker å være veldig lett tilgjengelig om det er noe de har spørsmål om eller vil diskutere.  

Den somatiske fagskoleutdannelsen omfatter områder som kroniske sykdommer, kreftomsorg og lindrende pleie og rehabilitering. I tillegg til å undervise i de somatiske fagene, er hun tidvis også lærer innen fagene psykisk helse og miljøarbeid innen rus. Hun kan også fortelle at det nå jobbes det med utdanningstilbud innen velferdsteknologi. Et område som vokser veldig i takt med teknologiutviklingen.  

– Det er primært helsefagarbeidere i alle aldre med ønske om mer fagkunnskap som søker seg til «mine» utdanningstilbud. Pågangen er så stor at vi har måttet undervise opp til åtte klasser samtidig. Det forteller om et stort kompetansehull innen helsesektoren, som vi bidrar til å tette.  

– Hva liker du best i lærerrollen?  

– Det er å kunne bruke min «tause kunnskap» som jeg har tilegnet meg gjennom yrkeskarrieren i skjæringspunktet mellom assistenter, hjelpepleiere og sykepleiere. Jeg har jobbet mye med å skape god dynamikk mellom kolleger – uavhengig av profesjon. Å kunne formidle viktigheten i dette, er en stor glede for meg.  

– Hva legger du vekt på i undervisningen?  

 – At det teoretiske innholdet skal relateres direkte til hvordan det fungerer i praksis. På den måten vil studentene raskt forstå hvordan lærdommen vil komme til nytte i deres egen arbeidshverdag. Det bidrar til å øke motivasjonen deres.  

– Jeg er også veldig bevisst på å invitere til diskusjoner og skape aksept for at man opplever ting ulikt i jobben uten å stemple noe som «feil» eller «riktig».  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *