Fagskole

Høyre yrkesfaglig utdanning innen helse, oppvekst og ledelse.

Våre tilbud Ofte stilte spørsmål

STUDIETILBUD HØST 2024

Hva er fagskole?

En fagskole er en offentlig godkjent yrkesrettet og praktisk utdanning som bygger på videregående skole. Fagskoletilbudene er rettet mot voksne med fullført videregående skole, fagbrev eller relevant erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere utdanning og jobb. Fagskolen legger også til rette for praksis på egen arbeidsplass, der hvor eget arbeid kan knyttes opp til utdanningen.

Fagskoleutdanningene går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelse «fagskolegrad».

Hvorfor velge Fagskolen AOF Østfold?

Fagskolen AOF Østfold har hatt en voldsom økning de siste årene i antall studenter. Denne økningen kommer blant annet av en voldsom satsning på kompetanseløft i forskjellige sektorer, samt en utvidet forståelse av hva fagskoleutdanninger kan bringe inn til arbeidslivet. Vi tilbyr både stedsbaserte og nettbaserte utdanninger innen helse, oppvekst, ledelse og coaching.

Vi har en tett og god dialog med studentene våre, både eksisterende og potensielt nye. Vårt mål er at alle studenter lett skal komme i kontakt med oss, og få svar på eventuelle spørsmål.

Vi er alltid faglig oppdaterte, tett på arbeidslivets behov og en fagskole som er tilstede for deg som student og bidra til at du får en så god studieopplevelse og gjennomføring som mulig.

Våre fagskoleutdanninger gjennomføres som deltidsutdanning over ett til to år og gir fra 30 til 60 studiepoeng. Det utstedes vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Fagskoleutdanninger som har praksis krever politiattest.

Hvor kan en fagskoleutdanning ta meg?

Når du har fullført en fagskoleutdanning, er det opp til deg hvor veien går videre. En rekke studenter har fått den spisskompetansen de ønsket, og går tilbake i arbeidslivet med en fagskolegrad som bevis på denne kompetansen.

Andre studenter kan ha et ønske om videre utdanning. Da finnes det ofte flere utdanninger man kan ta – innen fagskole, eller innen annen høyere utdanning.

Noen ønsker å gå videre til et bachelornivå, da de gjennom en fagskoleutdanning har fått grundig øvelse i å skrive formelle tekster på høyere yrkesfaglig nivå, og dermed fått en bedre forståelse og trygghet i hva de kan få til i videre utdanning.