fbpx

Hvorfor ha spisskompetanse i Rehabilitering?

Som følge av en aldrende befolkning og flere med kroniske og sammensatte lidelser vil behovet for personell i kommunal omsorgssektor øke fremover og vil i årene som kommer være høyere enn veksten i tilgangen på helsepersonell.

Hvordan møte samfunnets behov for rehabilitering

For å imøtekomme denne utfordringen og skape en bærekraftig tjeneste for fremtiden må det gjøres grep innen sektoren. Man må se potensialet og mulighetene til den enkeltes bruker til å ivareta egne ressurser, og i større grad bidra til hjelp til selvhjelp. Rehabilitering og herunder hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og habilitering blir derfor en viktig bærebjelke i en fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste.

At helse- og omsorgspersonell tilegner seg kompetanse om rehabilitering og habilitering med fokus på mestring og brukermedvirkning, fremfor det tradisjonelle fokuset på pleie og omsorg blir en forutsetning for å lykkes.

Fagskoleutdanningen Rehabilitering

I vår fagskoleutdanning innen rehabilitering og habilitering vil du blant annet få kunnskap om hva som motiverer til egeninnsats og øker mestringsevnen til den som skal rehabiliteres/habiliteres. Du vil få kartleggingskompetanse som øker kunnskapen om pasienten/brukeren samt kunnskap om ulike kommunikasjonsformer som er med på å skape forståelse og tillit som er avgjørende for å få til gode resultater.

Mange har behov for en individuell plan. Denne skal settes opp med mål og delmål, samt vedlikeholdes og revideres i takt med pasientens/brukerens behov. I studiet lærer du hvordan en slik individuell plan utarbeides og jobbes dynamisk med. For at brukere med rehabiliterings-/habiliteringspotensiale skal oppleve å motta et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud kreves tverrfaglig samarbeid. Studiet lærer deg hvordan du skal jobbe tverrfaglig på en effektiv og systematisk

Les mer om fagskoleutdanningen her: https://utdanning.aofostfold.no/studie-og-kurstilbud/fagskole,helse-og-oppvekst-fagskole,nettstudier/rehabilitering/

Kontaktskjema

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *