Praktisk informasjon

Utdanninger ved fagskolen er både er offentlig finansiert gjennom fylkeskommunen, eller gjennom egenbetaling. Nærmere informasjon om dette finner en når en søker seg inn på en studie ved fagskolen.

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. I tillegg må du betale en årlig studieavgift.

Du kan lese mer om betalingsforpliktelser her! >>

Alle våre studier er akkreditert iht. fagskoletilsynsforskriften kap. 2 enten av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) eller av styret ved Fagskolen som har fullmakt til å godkjenne utdanningene innen sine fagområder.

De aller fleste utdanningene hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. 

Som student ved fagskolen har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Selv om skolen er offentlig finansiert, må du selv betale læremateriell som bøker og PC og en årlig studieavgift til skolen.

Lånekassen har gjort noen endringer for lånekassens regler. Les mer om regelendringen her! ››

Sjekk hvor mye lån og stipend du kan få ››

Obligatorisk fremmøte første studiedag

Lånekassen krever at skolen registrerer studenten som «møtt» ved første studiedag.

Har du problemer med å møte opp første skoledag, ta kontakt med ditt lokale studiested. For nettstudenter vil oppmøte være digital studiestart.

Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte frammøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Avmelding etter opptak, men før studiestart

Dersom du trekker din søknad før studiestart, betaler du ikke studieavgift. Avmeldingen må skje via e-post til skolen fagskolen-ostfold@aof.no og skal være sendt av søkeren selv.

Fagskolen skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studiestedet ditt for veiledning dersom du har behov for tilrettelegging.

Les mer om tilrettelegging her! >>

Les mer om hvordan søke tilrettelegging her! >>

For å kunne studere hos oss, må du disponere egen PC og det er en forutsetning at du som student har noen grunnleggende datakunnskaper for å kunne få en best mulig positiv opplevelse av å gjennomføre utdanningene. Alle våre utdanninger utføres med digitale verktøy i en eller annen form og grad. Dette er helt uavhengig om du går stedbasert eller nettbasert.

Studieavgift gir deg retten til å benytte kopi og printfunksjon i tilknytning til hvert studiested.

Alt studiemateriell vil forefinnes digitalt på fagskolen læringsplattform.

Studenten plikter å sette seg inn i gjeldende krav og vilkår om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende i lov og forskrifter, studieplaner og de spesifikke bestemmelsene som gjelder det studietilbudet studenten følger. Kravene nedenfor er regulert i forskrift for AOF Østfold Fagskolen, § 1-8 Studentens ansvar og undersøkelsesplikt.

Les mer om Undersøkelses- og opplysningsplikt her! >>

Studielinjene ved fagskolen legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på skolen og hjemme. Den skal kjøpes inn slik at du har den med første skoledag. Det er WIFI i hele undervisningsstedet.

Det anbefales IKKE å benytte PC fra arbeidsgiver (hvis PC er Intune/AD innmeldt hos arbeidsgiver, kan det gi utfordringer ved tilgang til tjenester som skolen leverer). Dette gjelder både innlogging på skolens læringsplattform, eller at beskjeder til din e-post hos arbeidsgiver havner i søppelfilteret/Spam.

PC bør ha både lyd og kamerafunksjon for deltagelse på digital undervisning eller veiledning.

Behovet for generelle datakunnskaper

Det å være student hos oss, samt å få en positiv opplevelse av utdanningen uavhengig om det er stedbasert eller nettbasert utdanning, forutsetter at du har noen grunnleggende datakunnskaper fra før. Det er ikke et krav, men en fordel når du skal jobbe selvstendig og i gruppe/prosjektarbeid.

Operativsystemer

  • studenten skal kjenne til hvilket operativsystem han/hun har og de grunnleggende funksjonene i operativsystemet.
  • studenten skal kunne installere og avinstaller programmer og vite hvor programfilene ligger på datamaskinen sin.

Mappe- og filstruktur, internett:

  • studenten skal kunne flytte mapper og filer fra en harddisk til en annen.
  • studenten skal kunne endre navn på mapper og filer.
  • studenten skal kunne åpne mapper, filer og programmer som ikke ligger på skrivebordet.
  • studenten skal ha grunnleggende kjennskap til en nettleser og bruk av internett.

Tekstbehandlingsprogram/regneprogram:

  • studenten skal ha kunnskap om filformatene doc, docx, xls, xlsx og pdf.
  • studenten skal ha grunnleggende kunnskap til et tekstbehandlingsprogram og et regnearkprogram.

Annet

  • En bør ha kjennskap til hvordan en lagrer filer av ulike formater som Word, Excel, PowerPoint og bilde/Videofiler på en slik måte at filene ikke blir for store.

Studentorganet 

Fagskolen legger til rette for at det hvert år skal velges klassetillitsvalgt og vara som skal sikre studentenes rettigheter og fremme studentens synspunkter. Krav til studentorgan er regulert i fagskoleloven § 14, og nedfelt i Forskrift til fagskolen § 7-3.

Les mer om Studentorganet her!>>


Biblioteket

Fagskolen henviser til studiestedets kommunale bibliotek som hovedregel. Samtidig vil fagskolen alltid ha et digitalt bibliotek for undervisningsmateriell for de ulike studiene, hvilket også skal være tilgjengelig i læringsplattformen for det enkelte studie. Videre har fagskolen et fysisk bibliotek for obligatorisk pensum i to eksemplarer, hvorav det ene skal være til dagslån. Fysisk bibliotek forefinnes i AOF Østfold i Sarpsborg.


Parkering

Studenter ved AOF Østfold – Fagskolen må benytte offentlig parkering, med mindre det er avsatt egne parkeringsplasser ved det enkelte studiested.


Studieadministrasjon ved Fagskolen

Ved fagskolen har vi en dedikert studieadministrasjon som vil være ditt kontaktpunkt inn mot administrasjon og ledelse gjennom studiene.

Les mer om Studieadministrasjon ved Fagskolen her! >>

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: