Hvordan søke tilrettelegging

Les mer

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier. Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging eller kontakt med andre instanser.

Ved annen individuell tilrettelegging så ta kontakt med studiekoordinator. Studieadministrasjonen vil kunne samarbeide med deg om hvilke tilrettelegginger som er mulig å få til og hva du har behov for.

Hvis du har behov for tilrettelegging når du kommer til studiestart, ta kontakt i god tid.

Hvordan gå frem?

Ved Fagskolen søker man tilrettelegging via fagskolens administrasjon, eller benytt søknadsskjema under i første innstans.

Skjema til tilrettelegging
Navn(Påkrevd)
Max. file size: 2 MB.

Tilrettelegging ved eksamen eller annen vurderingssituasjon som for eksempel lengre tid, skjermet plass eller opplest oppgave kan søkes om via Visma InSchool.

For å få søknaden din behandlet, må du benytte følgende skjema (Nedlastbar fil) som fylles ut av lege/sakkyndig og som videre lastes opp i søknaden som gyldig dokumentasjon på sykdom/nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen?

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen, permanente behov er en -1- måned før avlegging av eksamen/innlevering.

Søknad mottatt etter oppgitt frist har ingen garanti for å bli saksbehandlet før eksamen.

Ved akutt behov som er grunnlaget for søknaden, er det ingen frist i henhold til forskriften.

For spørsmål om tilrettelegging kan disse rettes til studieadministrasjonen!

 

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Studieadministrasjonen

Skjema for legeerklæring om tilrettelegging: AOFØ-Fagskolen – Legeskjema eksamen

Les mer om tilrettelegging her! >>