fbpx

Påbygg til studiekompetanse skal ta Kent, Sandra og Elisabeth til høyere utdanning

Elisabeth Strand (f.v.), Kent Heimland og Sandra Dinef har satt seg på skolebenken hos AOF Østfold for å få nødvendig studiekompetanse på veien mot høyskole. – Dette kan vi anbefale alle. Her er det dyktige lærere som er interessert i fagene og et veldig god læringsmiljø som pusher oss gjennom pensum, sier de.

Kent Heimland (32), Sandra Dinef (32) og Elisabeth Strand (33) har alle satt seg på skolebenken hos AOF Østfold for å ta påbygg til generell studiekompetanse. På timeplanen står fagene norsk, matematikk, naturfag og historie, som gjennomføres i løpet av ett skoleår på dagtid. – Et tøft løp, men her blir vi løftet fram av dyktige og dedikerte lærere og et inspirerende læringsmiljø. Dette er den beste veien til høyere utdanning, sier den begeistrede trioen som snart skal opp til privatisteksamen. I tillegg til å bestå eksamen og få generell studiekompetanse, er de avhengig av gode karakterer for å kunne nå målene de har satt seg. I potten ligger den framtidig yrkeskarrieren de alle drømmer om.

Har tatt fagbrev

Alle tre har fagbrev fra tidligere; Kent i butikkfag, Sandra som apotektekniker og Elisabeth i frisørfaget. Veien inn til AOF har vært litt forskjellig, forteller de:

– Jeg har alltid hatt lyst til å ta høyere utdanning, men valgte i stedet en rask vei ut i arbeidslivet da jeg måtte ta yrkesvalget etter ungdomsskolen. I fjor valgte jeg å si opp jobben av ulike årsaker, og tenkte at det nå var på tide å sikte seg inn mot høyskole, forteller Kent.

32- åringen kontaktet en kompis som hadde tatt kompetansepåfyll hos AOF Østfold, fikk tommelen opp og meldte seg på. Han legger ikke skjul på at han var spent på hvordan det var å sette seg på skolebenken igjen etter 15-16 år i arbeidslivet, men oppdaget raskt at dette kunne han trives svært godt med!

– Det var naturlig nok en omstilling, og jeg forsto raskt at det krevde en vesentlig innsats for å klare målene. Men takket være et godt klassemiljø og dyktige og motiverende lærere, har det gått overraskende bra. Dette hadde jeg ikke vært i nærheten av å klare hjemme via digitale studier.

Gikk all in for drømmejobben

Sandra hadde jobbet som apotekertekniker i åtte år da hun besluttet å si opp for å starte veien mot drømmeyrket.

– Selv om jeg er autorisert helsepersonell som apotekertekniker og har trivdes godt i faget, har jeg alltid hatt en dragning mot sykepleieryrket. Nå som barna er blitt store, følte jeg tiden var inne til å gripe muligheten. Først tenkte jeg at jeg skulle klare å ta fagene på egen hånd, men heldigvis kom jeg på andre tanker og tok en telefon til AOF Østfold.

Hun skryter av måten lærerne tilnærmet seg studiene på, som raskt fjernet usikkerhet og ga både trygghet og motivasjon til elevene. En egen modul om studieteknikk var også veldig nyttig.

– Jeg hadde sommerfugler i magen ved oppmøtet første dag, men det gikk fort over. Vi ble fort en sammensveiset og flott klasse!

For å spe på inntekten til husstanden, jobber Sandra et halvt årsverk på kvelder og i helger i en omsorgsbolig.

– Det er til tider en krevende kombinasjon. Men det går greit når du er motivert, konkluderer hun.

Omskolering eller ufør

For Elisabeths del, handlet det om å fortsette i frisørfaget og trolig ende som ufør, eller å omskolere seg. Valget var enkelt å ta, sier hun – og har siktet seg inn mot læreryrket. Det vil si seks års videre utdanning på høyskole.

– Jeg har ett barn i skole og ett barn i barnehage i Sarpsborg, som betinget at jeg ville ta studiekompetansen så nærme som mulig. Jeg visste ikke om tilbudet til AOF Østfold, før pappa sendte meg en link til hjemmesiden. Det passet meg perfekt, og jeg meldte raskt min interesse. Selv om skoleåret har krevd mye innsats og fokus, har det gått overraskende bra. Her gjør vi hverandre gode, og jeg er blitt langt mer rustet til å ta fatt på høyskole nå enn jeg var for 15 år siden.

Kan anbefale alle

Alle tre anbefaler gjerne andre å ta kompetansepåfyllet hos AOF Østfold, fordi her er alle forutsetninger til stede for å klare å gjennomføre på en god måte. Men de understreker samtidig at det er et tøft pensum de skal gjennom, som krever en vesentlig egeninnsats.

På spørsmålet om hva som er forskjellen mellom å være i et fysisk klassemiljø framfor hjemmestudier, svarer de slik:

– Her har vi læreren tett på, som kan veilede deg når du står fast eller er usikker på noe. I tillegg blir det en helt annen kommunikasjon mellom klassen og lærerne, og det kan være noe en medelev spør om som en selv ikke har tenkt på. Også læringen som oppstår ved at elever diskuterer seg i mellom og hjelper og motiverer hverandre, blir på et helt annet nivå med fysisk tilstedeværelse. I sum kan det være forskjellen på om du klarer eller ikke klarer å få de karakterene du er avhengig av for å komme inn på den videre utdanningen!

Håndplukkede lærerressurser

Terje Wold og Nicholas Christiansen er to av lærerne som er knyttet til AOF Østfolds voksenopplæring og studiespesialisering. Begge har sine metoder for å «lure» inn kunnskap hos sine elever.

– Mange sliter med matteangst når de kommer, derfor er det viktig å ufarliggjøre faget umiddelbart, sier Terje Wold (ved tavla), mens elevene Sandra, Elisabeth og Kent følger nøye med. Sittende på stolen ser vi norsklærer Nicholas Christiansen. – Med generell studiekompetanse i boks, ligger veien mot høyere utdanning åpen, sier han.

Terje Wold har undervist på alle nivåer i løpet av sin yrkeskarriere som lærer; fra barneskole til høgskole – og er i dag veileder og sensor i retorikk på Høgskolen. Hos AOF er det fagene matematikk, samfunnsfag og sosiologi som gjelder, og han stortrives blant motiverte elever.

– Jeg er veldig uformell av meg og legger stor vekt på å skape gode læringsmiljøer gjennom å ha det gøy i klasserommet. Samtidig er jeg veldig bevisst på å gjøre den jobben jeg er satt til; nemlig å lose elevene fram til eksamen på best mulig måte.

At det er mindre klasser og dermed større rom for personlig oppfølging av den enkelte elev her enn i mange offentlige opplæringsinstitusjoner, mener han også bidrar til gode betingelser for at elevene skal kunne nå målene sine.

Mange har matteangst

Å sette seg på skolebenken etter mange år i arbeidslivet, kan virke skremmende for mange. Spesielt matteangst på grunn av dårlige erfaringer fra tidligere skolegang er det mange som kjenner på, forteller Terje.

– Det er viktig å ufarliggjøre temaet, og det første jeg forteller elevene er at de må se på matematikk som et eget språk. Men i motsetning til å lære engelske og tyske gloser, handler det om tall.

Metoden gjør at mange blir positivt overrasket og kjenner på en stor mestringsfølelse – og glede.

– Jeg har opplevd at flere har endret de videre studieplanene til fordel for å studere matte eller ta ingeniørhøgskole etter å ha tatt generell studiekompetanse her. Det tar jeg som en stor anerkjennelse på at det fungerer! Ingen behøver å la matteangsten stå i veien for å ta videre utdanning, understreker han.

Lettere å gå i dybden

Også norsklærer Nicholas Christiansen trives med voksne elever, og sier det gjør det lettere å dykke dypere i undervisningen enn i den offentlige skolen. Nettopp dybdelæring er også i tråd med den siste fagfornyelsen fra Utdanningsdirektoratet.

– Jeg føler på en stolthet over å kunne formidle noe av vår kulturarv, og har tverrfaglighet i fokus i min metodikk. For meg er det viktig at man tilegner seg kunnskap og gjør den til sin egen. Det er greit å være god på å finne informasjon, men man bør ikke ha klokkertro på alt man finner på Google, minner han om.

– Mitt mandat er å få elevene gjennom pensum og gjøre dem godt rustet til eksamen. Det krever at jeg setter den standard på undervisningen som er nødvendig, og jeg bruker både lærebok, forelesninger, gruppearbeid og digitale kurs i min metodikk. Med stor bredde i tilnærmingen til faget, vil alle finne «sin» port inn for å kunne lykkes.

– Alle som har høyt oppmøte og som jobber jevnt og trutt gjennom året, klarer å bestå eksamen. I tillegg ligger nivået på karakterene i norsk godt over landsgjennomsnittet. Det forteller at vi gjør mye riktig!

Stor fordel med fysisk undervisning

Både Nicholas og Terje er tydelige på at de fysiske undervisningsmiljøene fungerer langt bedre enn de digitale.

– Å kun få undervisningen digitalt gir en slitasje over tid ved at man ikke har den samme tilgangen til lærerne og medelevene. Da går man glipp av masse nyttig input og impulser. Det krever også en enorm disiplin å sitte hjemme bak en skjerm. Det kan være avgjørende for læringen på sikt, sier de.

Flere veier til studiekompetanse

Med studiekompetanse åpnes nye dører til en mengde utdanninger på universitet og høyskoler. Selv om du ikke har bestemt deg for hva du ønsker å studere videre, eller du vil vente med høyere utdanning til seinere, kan det være lurt å få studiekompetansefagene på plass. Da er du klar til å starte på studiene når det passer deg.

Linda Bakkland har 18 års fartstid i administrasjonen hos AOF Østfold og kan veilede deg i forhold til hvilke fag du trenger i forhold til generell studiekompetanse. – Noen kommer hit for at de trenger å forbedre karakterer i enkelte fag, andre har tatt yrkesskole og mangler fire teoretiske fag for å ha tilstrekkelig studiekompetanse – og noen fullførte aldri videregående skole og trenger alle seks fagene. Det kan gjøres gjennom ulike løp, avhengig av hva elevene ønsker selv. Vi bidrar gjerne med å finne den rette veien videre, sier hun, og gleder seg over alle gode tilbakemeldinger hun får fra fornøyde elever.

Er du voksen, kan du få generell studiekompetanse med 23/5-regelen. For å få generell studiekompetanse på denne måten må du i tillegg til de 6 fagene være fylt 23 år og ha 5 års yrkeserfaring eller omsorgsarbeid i hjemmet. Annen skolegang og militærtjeneste regnes med. Dette passer for deg som er voksen og som ikke har tatt videregående skole fra før, har deler av videregående skole eller har en yrkesfaglig utdanning tatt før Reform-94.

Om du trenger alle seks fag, eller kanskje bare noen, hjelper vi i AOF Østfold deg å finne ut av dette og har tilbud som passer. Trenger du bare å forbedre en eksisterende karakter kan vi også hjelpe deg med dette. Fagene som inngår i generell studiekompetanse er: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. Det kan være lurt å starte planleggingen med å ta kontakt med en av våre rådgivere for å se hva du trenger av påfyll og hva som er raskeste vei for deg.

Våre fag starter normalt i høstsemesteret, og hvor alle fag avsluttes med privatisteksamen.

Se alle våre tilbud her >

Ønsker du informasjon om Generell studiekompetanse?

Da kan du fylle ut skjemaet under. I kommentarfeltet kan du skrive om du ønsker alle 6 fagene i studiekompetanse, påbygg eller om du kun ønsker enkeltfag og ev. hvilke(t)fag.

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.