fbpx

Hvorfor trenger vi flere ansatte med spisskompetanse på kroniske sykdommer?

Mens akutte sykdommer er raskt forbigående, er kroniske sykdommer langvarige. Mange må leve med sin kroniske sykdom hele livet, og få behandling for denne i mange år for å redusere og lindre sykdommen og plagene den medfører. Moderne medisin har blitt stadig bedre på å behandle den akutte delen av sykdommen, men kan ikke hindre det kroniske sykdomsforløpet. Derfor er medisinsk behandling bare ett av flere behandlingstiltak. Ved kronisk sykdom kreves det et helsevesen som kan tilby en langsiktig og klok hjelpestrategi der helsepersonell med ulike fagprofesjoner jobber sammen med pasient og pårørende for å gjøre hverdagen best mulig for den kronisk syke.

For den kronisk syke selve handler det om å lære seg teknikker for å mestre hverdagen gjennom forståelse av sin sykdom og ha de mentale verktøyene for å kunne gjøre de riktige grepene. Dette krever at helsepersonell i tillegg til å ha kunnskap om de ulike kroniske sykdommene og sykdomsbildene også har kompetanse i å kommunisere på en måte som bygger opp under kronikerens motivasjon og evne til å ta ansvar for egen helse.

I tillegg er det viktig at helsepersonell har kompetanse rundt rehabilitering, helsefremming og sykdomsforebygging for å kunne iverksette tiltak som har som mål å stoppe den videre utviklingen av sykdommen eller hindre et sykdomsbilde i å utvikle seg til en kronisk tilstand.

Ifølge det norske lovverket har alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, rett til å få utarbeidet en individuell plan. Denne planen skal inneholde konkrete mål for medisinsk behandling, opptrening, utdanning, utstyr og vedtak og der de som skal bidra til at brukeren når livsmålet sitt, setter opp disse målene sammen med brukeren. Kompetanse i å sette opp individuell plan er dermed viktig i arbeidet med kronisk syke.

Et økende behov for kompetanse i kroniske sykdommer

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på kroniske sykdommer er sterkt økende. Helse- og omsorgssektoren vil i årene fremover møte flere pasienter og brukere med kroniske lidelser som vil kreve langvarig oppfølging. Det innebærer at primær- og spesialisthelsetjenesten har behov for økt kompetanse både på forebygging og oppfølging av de store folkesykdommene og de mindre kompliserte sykdommene i befolkningen.

Fagskoleutdanning, Kroniske sykdommer med fokus på hjertesvikt, diabetes og KOLS

Vi tilbyr denne viktige utdanningen. Fagskoleutdanningen er gratis og gir 60 studiepoeng. Les mer om utdanningen her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *