fbpx

Christian Skyum synliggjør AOF Østfolds rolle i et samfunnsmessig perspektiv.

– En av mine viktigste roller er å vise vei, gi mening og synliggjøre mulighetene

Christian Skyum er strategisk anlagt og har alltid hatt en genuin interesse i å hjelpe mennesker til en bedre hverdag. Det ble en perfekt match da AOF Østfold søkte daglig leder i 2014 for å rigge organisasjonen for en digitalisert framtid når AOF ble slått sammen til en organisasjon i Østfold.

Christian vokste opp i Fredrikstad og siktet seg tidig inn på en merkantil utdanning. Etter videregående skole, gjennomførte han Bachelor of Business Administrasjon (BBA) på BI. Deretter fylte han på med ettårig studie innen kommunal økonomi, styring og revisjon i offentlig sektor ved HiØ før det bar tilbake til BI for en Master med fire ulike emner innen strategisk ledelse og endring. Siden har det blitt en rekke ulike nettkurs av både formell og uformell karakter knyttet til interesser og ansvarsområder gjennom karrieren.

CV-en viser også en bred og allsidig yrkeserfaring, med lederroller helt siden han var 18 år. Det favner blant annet leder i forsvaret, opplagssjef og deretter markedssjef i Amedia i Østfold, administrerende direktør for daværende Rica City Hotel Fredrikstad, eget konsulentselskap og daglig leder/rektor hos Noroff i Oslo og Fredrikstad.

Muligheten åpnet seg

– I anledning fusjonen i 2014, da AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold og AOF Fredrikstad – Moss ble til AOF Østfold, åpnet denne muligheten seg for meg. Hovedoppdraget var å ruste organisasjonen og kurstilbudene for å møte den digitale framtiden, samt å skape en sunn og lønnsom bedrift. Det trigget meg veldig. I tillegg står AOF for grunnleggende verdier som jeg kan identifisere meg med, forteller han.

Investeringen i den digitale kompetansen og infrastrukturen og de digitale verktøyene, fikk de full uttelling for da koronaen rammet verden og landet ble nedstengt i mars 2020. Plutselig skulle vi holde sosial distanse.

– I løpet av tre dager var vi heldigitale. Det viser viktigheten av å være omstillingsdyktig. Vi driver litt «geriljavirksomhet» og er derfor et fleksibelt virkemiddel i utdanningspolitikken, ved at har en kultur for å hive oss raskt på når behovene for omstilling oppstår. Denne kulturen, og mye av det vi erfarte under koronaen, har vi tatt med oss i det videre arbeidet med utvikle østfoldsamfunnet og oss selv.

Christian har vært daglig leder siden 2014, og har vært bevisst på å løfte- og synliggjøre AOF Østfolds rolle i et samfunnsmessig perspektiv. Han har derfor engasjert seg på en rekke områder, og sitter blant annet som styremedlem i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, FLT (Forbundet for ledelse og teknikk) avd 92 Sarpsborg, Foreningen Oscar Torps Minne, Foreningen Uddaspillet, og leder av fylkesutvalget i Viken/Østfold for Voksenopplæringsforbundet. Også i det frivillige organisasjonslivet har han hatt tatt sin del i gjennom mange år.

God utvikling

Med fasit i hånd, kan vi trygt slå fast at Christian har styrt skuta med stø hånd. Aktivitetene har vært jevnt økende, og AOF Østfold har i dag både nasjonale og internasjonale prosjekter gående i tillegg til de grunnleggende utdanningsløpene og kursene. Antall ansatte har økt fra i underkant av 20- til 30 ansatte, og omsetningen ligger nå på rundt 37 millioner kroner. Bunnlinja har vært svært hyggelig lesing de siste årene, og som en ideell bedrift, blir hele overskuddet blir pløyd tilbake til driften for å skape nye, relevante prosjekter i Østfold.

– Det var bygd et veldig solid fundament da jag startet i stillingen, med mange dyktige og kompetente ansatte. I tillegg til å bygge videre på det som fungerte bra, kunne jeg bidra med min kompetanse og erfaring. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hva som kommer av trender og svingninger i arbeidsmarkedet, og vært bevisst på hvordan næringslivet må rigge seg for å imøtekomme de stadig raskere endringene. Vår oppgave er å tilby næringslivet og enkeltpersoner den kompetansen som skal til. Derfor må vi hele tiden ligge 3-5 år i forkant i våre strategier.

En bedrift som lever i fortiden, vil ikke lykkes i framtiden, minner han om. 

– Det er bedriftene som har evne til å være nysgjerrig på fremtiden og som sørger for å ha nødvendig kompetansen og fleksibilitet, som vil lykkes. Det betinger at man jobber mer horisontalt enn vertikalt i egen organisasjon, og hvor strategisk kompetanseutvikling alltid vil være en av de viktigste virkemidlene for å kunne lykkes både på individ og organisasjonsnivå.

– Vår store styrke, er at vi har bygd en organisasjon som kan klare å ta til seg framtidens kunnskapsbehov nå, og overføre den til næringslivet i tråd med trepartssamarbeidet, sier AOF Østfolds daglige leder og fagskolerektor Christian Skyum.

Endringskompetanse blir avgjørende

– Vi ser at mange fag er i ferd med å gli inn i hverandre og at fagbrev blir slått sammen. Og det er stadig flere som havner i risikosonen for å falle utenfor arbeidslivet. Da kan vi bidra med tilrettelagte tilbud og prosesser for omskolering og omstilling, fullføring av utdannelse og behovet for ny og fremtidsrettet kompetanse etc.

I tillegg er det store bevegelser i globalt sammenheng som vil påvirke oss, påpeker han og trekker fram krigen i Ukraina som et dagsaktuelt tema.

– Hvordan kan vi integrere flyktninger i samfunnet, og alle som i dag står utenfor arbeidslivet på en best mulig måte? Her kan vi eksempelvis bidra både med karriereveiledning og tilrettelagte kompetanseløp fram mot et fagbrev eller fagskoleutdanning ute på arbeidsplassen.

– I sum betyr dette at næringslivet må bli enda mer omstillingsdyktige i tiden framover, og synliggjøre viktigheten at man investerer i folka sine gjennom kompetanseutvikling. Vi i AOF Østfold må fortsatt sørge for å kunne tilby den kompetansen som skal til for at våre medlemmer, Østfoldinger og næringsliv står rustet til å klare de stadig raskere endringene vi står ovenfor.  

Livsmotto:
«Du vet aldri når du møter noen igjen, så hold din sti ren, og møt mennesker med en åpen hånd og et åpent sinn»
 

One thought on “Christian Skyum synliggjør AOF Østfolds rolle i et samfunnsmessig perspektiv.

  1. Pingback: Fagdagen 26.10.2023 - AOF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *