Velg språk:

 

Om prosjektet prekvalifisering av flyktninger

Målet med prosjektet er å prøve ut og evaluere et studietilbud innen helsefag i høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere.

Prosjektet skal bidra til deres deltakelse i høyere yrkesfaglig utdanning, i arbeidslivet og i sosialt nettverk.

Meld interesse Les mer

Norge har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i flere bransjer og næringsområder, men størst er behovet innen helse- og omsorgstjenestene, hvor det er signalisert en økning på bortimot 50 000 årsverk innen 2031. I dette bildet er det mange flyktninger som har relevant utdanning og realkompetanse fra sitt hjemland som de ikke får benyttet, eller utnyttet fullt ut. Det er både belastende for de dette gjelder, samtidig som det er tapte ressurser i arbeidslivet og en økonomisk samfunnsbelastning.

Det er allment kjent at det er utfordrende for mange flyktninger, innvandrere og arbeidsinnvandrere å tilfredsstille kravene til formell kompetanse i det norske arbeidsmarkedet. En hovedårsak er at mange ikke mestrer det norske språket godt nok til å ta del i utdanning og mulighetene i arbeidslivet. For å kunne ta del i utdanning og arbeidsliv trenger de opplæring i norsk, den norske samfunnsmodellen, og i tillegg til å få dokumentert allerede opparbeidet og ny kompetanse. Det er samtidig viktig at ny kompetanse bygger på det de har med seg av kompetanse og yrkeserfaring fra hjemlandet.

Gjennom pilotprosjektet vil flyktninger, innvandrere og arbeidsinnvandrere  med relevant utdanning eller utdanning kombinert med relevant praksis fra hjemlandet, kunne gjennomføre en prekvalifisering som forbereder dem til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), og samtidig få mulighet til å gjennomføre en tilpasset høyere yrkesfaglig utdanning . I prekvalifiseringsdelen av pilotprosjektet vil de få norskopplæring, opplæring i det fagspråket som benyttes i helse- og oppvekstsektoren, språktrening i både norsk og fagspråk, få opplæring i og forståelse for den norske samfunnsmodellen med tilhørende lover og regler samt få arbeidstrening

Valget av fagskolefordypning i pilotprosjektet er falt på psykisk helsearbeid da dette er et område som har stort fokus i helse- og oppvekstsektoren samt også ellers i arbeidslivet. Psykisk uhelse er blitt en av våre største helseutfordringer i alle aldersgrupper. Økt kompetanse på psykisk helsearbeid er også et av Regjeringens satsningsområder i tiden fremover.

Det er ingen språkkrav for å starte på prekvalifiseringsdelen (modul 1), men for å kunne delta på den tilpassede fagskoleutdanningen (modul 2) er språkkravet B1.

Målet er at alle som gjennomfører prekvalifiseringsdelen (6 måneder) skal oppnå nivå B1 i alle 4 delferdigheter (lesing, lytting, skriving og muntlig) i løpet av de 6 månedene.

Målgruppen:

Målgruppen for pilotprosjektet er personer med gjennomført videregående skole; studiespesialisering, eller yrkesfaglig utdanning der personer med studiespesialisering i tillegg må ha jobbet innen helse- eller oppvekstsektoren i 8700 timer (tilsvarende 5 år i full stilling). Utdanningene er også åpne for personer med høyere akademisk utdanning innen helse-/oppvekstfag.

Søkere som har tilgang til sine papirer laster opp disse i søknadsskjemaet.

Møt Yuliia, en flykning fra Ukraina, og hennes møte med introduksjonsprogrammet og integrering i Norge.

Har du spørsmål til prosjeket?

  Kontakt
 Marit Wiraas
 Assisterende rektor
 marit.wiraas@aof.no
 (+47) 473 93 241 / (+47) 69 13 04 10

Tilbake til prosjektutlysningen Les og se intervjuet med Yuliia

Samarbeidspartner:

Påmelding / Meld interesse:

Påmeldingsfrist: medio desember 2023

Velg riktig alternativ(Påkrevd)

Fyll ut søknadsskjemaet under, og last opp de vedlegg du har, samt oppgi den veileder du har på NAV. Vi vil når det nærmer seg jul invitere til to samlinger hvor presenterer prosjektet mer i detalj sammen med vår koordinator hos NAV, samt nødvendige tolketjenester.Vi vil sammen med NAV foreta en kartlegging av din utdanning og realkompetanse, og gi deg tilbakemelding om du er kvalifisert til å delta på dette prosjektet.

Sett inn kontaktinformasjon
Navn(Påkrevd)
DD dot MM dot YYYY
Adresse(Påkrevd)
Jeg har fått godkjent denne utdanningen av NAV(Påkrevd)
Kontaktperson i NAV:(Påkrevd)
Jeg skal søke studielån for å delta på utdanningen(Påkrevd)
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 2 MB.

    Personvernerklæring(Påkrevd)

    Behandlingen av dine personopplysninger.(Påkrevd)

    Klikk på denne koblingen hvis du ønsker å få mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.