Fagskole

Ledelse og merkantile

Våre tilbud

Om fagskole innen ledelse og merkantile

Fagskoler innen ledelse er utdanning for deg som ønsker å bli leder, eller for deg som allerede har en lederstilling og ønsker å utvikle dine lederegenskaper. Fagskolene har et praktisk fokus og gir deg mulighet til å prøve ut teorien du lærer i en arbeidssituasjon. 

Gjennom fagskolestudiet vil du lære om forskjellige ledelsesmodeller, kommunikasjon, økonomi og personalansvar, samt få mulighet til å jobbe med prosjekter og casestudier.