fbpx

Språkkrav – krav til norskkunnskaper - Hvorfor, og hvordan skal dette dokumenteres?

Kravet om språkkunnskaper er stilt for at du skal klare å følge med i undervisningen, skrive oppgaver, delta i diskusjoner og generelt klare å fungere som student, både for din egen del, men også for dine medstudenter og for lærere/veiledere du skal ha på studiet.  

I Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) stilles det krav til dokumenterte språkkunnskaper i norsk av søkere med utdanning fra land utenfor Norden, og som tas opp til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse.  

Ved fagskoleutdanningene innen helse og oppvekst, hvor det formelle opptakskravet er relevant fagbrev/yrkesfag med vitnemål jf. studieplanen, stilles det krav om dokumenterte norskspråklige kunnskaper på minimum nivå B1 i alle delferdigheter (lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon) jf. Europarådets referanserammeverk for språk.  

Ved søknad til fagskoleutdanningene Utøvende lederskap i praksis og Coaching og relasjonsledelse, må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i alle delferdigheter.   

Kunnskaper i norsk dokumenteres med en av følgende prøver: 

  • Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring 
  • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 
  • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter  
  • Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009  
  • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle delferdigheter ved søknad til fagskoleutdanning innen helse og oppvekst og minimum nivå B2 i alle delferdigheter ved søknad til fagskoleutdanning innen merkantile fag. 

Det er forventet at minoritetsspråklige søkere som har tatt fag-/svennebrev som praksiskandidat eller som har oppnådd yrkeskompetanse gjennom realkompetansevurdering, har de samme norskspråklige ferdighetene som stilles til søkere med utdanning fra land utenfor Norden. 

Dokumentasjon på forkunnskaper må lastes opp til søknaden på «Min side».  Dette gjør du enkelt under fanen «dokumenter» i venstremenyen. Tillatte formater er PDF og bildeformat JPG.  

Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL