fbpx

Opptak på grunnlag av realkompetanse

 • Søkere som er 23 år eller mer i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse med dokumentert kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet uavhengig av læringsarena, gjennom formell, ikke formell og uformell læring som kan knyttes opp mot studiets krav til forkunnskaper og som kan vurderes å være likeverdig med det formelle opptakskravet. 
 • Formell læring er den vurdering som skjer i utdanningssystemet  
  Krav til dokumentasjon: Fag-/svennebrev, vitnemål/kompetansebevis på relevant utdanning, ev. autorisasjon. 
 • Ikke-formell læring fra strukturert opplæring gjennom kurs og andre tilbud som ikke inngår i utdanningssystemet.  
  Krav til dokumentasjon: Kursbevis eller annen dokumentasjon på relevant opplæringen hvor det kommer frem omfang og innhold i opplæringen. 
 • Uformell læring skjer gjennom livet på arenaer som ikke først og fremst er beregnet på strukturert læring og oppnås gjennom yrkespraksis, annet betalt arbeid, organisasjonsarbeid eller lignende. 
  Krav til dokumentasjon: Utfyllende arbeidsattest eller bekreftelse som angir start- og sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr uke/måned, stillingsbetegnelse og beskrivelse av arbeidet som er utført. Dokumentet må være undertegnet av bemyndiget person i bedriften/virksomheten og utstedt med virksomhetens logo eller stempel. 
 • Utdanning fra Høgskole/Universitet – Har du relevant høyere utdanning fra Norge/Norden eller fra land utenfor Norden (vurdert og godkjent av HK-dir/NOKUT) kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 
  Krav til dokumentasjon: Vitnemål og/eller autorisasjon.  
  For utdanning utenfor Norden stilles det krav om at utdanningen er oversatt av autorisert translatør og at utdanningen er vurdert og godkjent av HKdir/NOKUT, i tillegg må du dokumentere og dekke kravet til norskkunnskaper. 

CV godkjennes ikke som dokumentasjon på forkunnskaper. 

Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL