fbpx

Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning, og er korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdannings–programmer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer. Utdanningene som tilbys ved fagskoler legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet, og kalles «arbeidslivets utdanning». Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger. Gjennom studiene utvikler studentene evnen til å reflektere over sin egen praksis og øker sin bevissthet rundt yrkesutøvelsen.

Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL