fbpx

Hvordan vurderes realkompetansen?

Vurdering av realkompetanse gjøres på grunnlag av mottatt dokumentasjon.  
 
Dokumentasjon på formell, ikke formell og uformell læring måles opp mot kompetansemål på nivå 4 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og som angitt i de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag. Dette betyr at vi måler mottatt dokumentasjon på forkunnskaper opp mot kompetansemålene i relevante læreplaner på Vg3 nivå. 
 

  • Ved søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse til fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfagene må de samlede opparbeidende forkunnskapene utgjøre minimum 5 år, eller minimum 8700 timer relevant formell, ikke formell og uformell kompetanse for at forkunnskapene skal kunne vurderes som likeverdig med det formelle opptakskravet. Minimum 2 år av den samlede dokumentasjonen må være relevant og allsidig yrkespraksis*, jf. gjeldende læreplan for relevant yrkesfag, uavhengig av hvilken annen dokumentasjon som foreligger.  
    *Med relevant yrkespraksis menes arbeidsoppgaver innen fagfeltet hvor fagskoleutdanningen retter seg mot, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentre, aktivitetssentre, barnehager, skoler etc. Omsorgslønn, stell og pleie av slektninger/foresatte kan godkjennes der dette kan dokumenteres og beskrives godt i samarbeid med kommune/lege. 
    Ved dokumentasjon av relevant høyere utdanning fra høgskole/universitet (minimum bachelor), må det ikke dokumenteres ytterligere utover ev. å dekke norskkravet for minoritetsspråklige med utdanning fra land utenfor Norden, godkjent av HK-dir/NOKUT. 
     
  • Ved opptak til fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse – må de samlede opparbeidende forkunnskapene utgjøre minimum 8 års relevant formell, ikke formell og uformell kompetanse. Minimum 5 år av den samlede dokumentasjonen må være dokumentert yrkespraksis.  
  • Ved opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis – må de samlede opparbeidede forkunnskaper utgjøre minimum 5 års relevant formell, ikke formell og uformell kompetanse. Minimum 2 år av den samlede dokumentasjonen må være dokumentert yrkespraksis. 

Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL