fbpx

Formelt opptakskrav

Norsk utdanning - Kravene er relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse, jf. studieplanen for fagskoleutdanningen. 
Krav til dokumentasjon: Fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole, eller autorisasjon i relevante fag 

Nordisk utdanning – Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning i det aktuelle nordiske landet tilsvarende norsk fagskoleutdanning.  
Krav til dokumentasjon: Dokumentasjon tilsvarende et norsk vitnemål fra fullført videregående skole i det aktuelle Nordiske landet.  

Utdanning fra land utenfor Norden  
Utdanning fra land utenfor Norden skal være vurdert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) eller NOKUT før den kan vurderes ved opptak til fagskoleutdanningen. Mer informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning finner du på HKdir nettside – her.  
Krav til dokumentasjon: HKdir/NOKUT’s vurdering av utdanningen (godkjenningsvedtaket) vedlagt dokumentasjon av utdanningen oversatt av autorisert translatør.  
 
Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, som ikke har fått utdanningen godkjent av NOKUT eller som ikke har søkt utdanningen godkjent, kan ev. søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Se betingelser for opptak på grunnlag av realkompetanse og krav til dokumentasjon. 

Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL