fbpx

Betinget opptak

Om du skal avlegge fag-/svenneprøve eller eksamener innen relevante yrkesfag innen seks måneder etter studiestart og derfor ikke kan dokumentere bestått fag-/ svenneprøve eller vitnemål på yrkeskompetanse innen fastsatt frist for innsendelse av dokumentasjon, kan du søke betinget opptak. For å beholde studieplassen må du dokumentere at den praktiske prøven, ev. eksamenene, er bestått innen 6 måneder etter studiestart.  

Krav til dokumentasjon: for eksempel bekreftelse på godkjent oppmelding til fag-/svenneprøve, lærekontrakt hvor det kommer frem læretids slutt, ev. bekreftelse på oppmelding til eksamen eller annen dokumentasjon hvor det sannsynliggjøres at fag-/svenneprøve, ev. eksamener, skal avlegges innen fristen.  
 
Oppfyller du kravet til realkompetanse, kan du isteden velge å søke opptak på dette grunnlaget.  

Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL