fbpx

Krav til politiatest for helse- og oppvekstfagene  

Hvorfor kreves det politiattest? Fagskoleloven med forskrift krever at studenter må levere politiattest på studieprogram hvor studenter, som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kommer i kontakt med mindreårige, pasienter/klienter og andre sårbare grupper. Ved AOF Østfold Fagskolen gjelder dette fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfagene. Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan foregår eksamen

Eksamen innen   Fordypningsoppgaven/prosjektoppgaven/modelleringsoppgaven skal skrives i løpet av en 8 ukers periode.   Muntlig høring gjennomføres i fysisk eller digitalt, og kan gjennomføres utenom tidsrommet hvor undervisning har foregått. Får jeg vitnemål etter avsluttet utdanning? Ja, ved fullført og bestått utdanning.  Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL

Studiepoeng i høyere yrkefagelig utdanning 

Er studiepoeng i fagskoleutdanning/høyere yrkesfaglig utdanning det samme som studiepoeng i høgskoleutdanning? Nei, studiepoeng i høyere yrkesfaglig utdanning er på et lavere nivå enn ved en høgskole eller et universitet. Dette framkommer av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Studiepoengene oppnådd ved en fagskoleutdanning kan derfor ikke integreres med studiepoeng gitt ved en høgskole/universitet. Likevel er det mange med høgskoleutdanning som velger […]

Hva koster et fagskolestudium?

Studieavgift – studier som finansieres av det offentlige er gratis for studentene. Likevel må studenten betale semesteravgift og litteratur/skolebøker. Det offentlige dekker ikke lønn i praksistiden for studenter. På studier som ikke er offentlig finansiert, vil det stå oppgitt pris på studieavgiften på nettsiden. I tillegg tilkommer utgifter til semesteravgift og litteratur/skolebøker.  Semesteravgift (refunderes ikke) – studenter […]

Betinget opptak

Om du skal avlegge fag-/svenneprøve eller eksamener innen relevante yrkesfag innen seks måneder etter studiestart og derfor ikke kan dokumentere bestått fag-/ svenneprøve eller vitnemål på yrkeskompetanse innen fastsatt frist for innsendelse av dokumentasjon, kan du søke betinget opptak. For å beholde studieplassen må du dokumentere at den praktiske prøven, ev. eksamenene, er bestått innen […]

Formelt opptakskrav

Norsk utdanning - Kravene er relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse, jf. studieplanen for fagskoleutdanningen. Krav til dokumentasjon: Fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole, eller autorisasjon i relevante fag  Nordisk utdanning – Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene […]

Studiekontrakt

Når du takker ja til studieplass, inngås samtidig studiekontrakt. I studiekontrakten fremkommer bl.a. studentens rettigheter og plikter.  Les mer OFTE STILTE SPØRSMÅL