Studie- og kurstilbud    Språkkurs 

Polsk trinn 2 – Fredrikstad

Grunnleggende kurs

Påmelding Les mer

Dette kurset er for deg som har fullført polsk nybegynner trinn 1, eller som kan noe polsk fra før. 

Polskkurs er for deg som ønsker å beherske språket muntlig i for eksempel turisme eller reisesammenheng eller i kommunikasjon med polsktalende kollegaer, venner, etc.

Polskkursets innhold

Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkelte setninger. I tillegg vil du også lære en del om den polske kulturen.
Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Men for å lære et nytt språk så må man også innom noe grammatikk.

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.
Lytteforståelse
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.
Leseforståelse
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.
Føre en samtale
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.
Uttrykke seg muntlig
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner.
Uttrykke seg skriftlig
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.

Hvorfor velge polskkurs hos AOF?

Klasseromsundervisning: Vi vet at den beste måten å lære et nytt språk på er i et klasserom med dyktige veiledere og meddeltakere man kan øve sammen med.

Veiledere: Alle våre spanskkursveiledere er trygge og dyktige i språket. De har også lang og bred erfaring med å undervise voksne.

Lokasjon: Alle våre undervisningslokaler har sentral beliggenhet i østfoldbyenes sentrum, nær offentlig kommunikasjon og gode parkeringsmuligheter.

Kursinfo

Kursid: 500102

Påmelding

For å melde deg på kurs hos AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.  

Om du opplever problemer kan du kontakte oss på telefon 69 13 04 10.