Studie- og kurstilbud    Næring og arbeidsliv 

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse?

Kontakt oss Les mer

Nå kan alle bedrifter i Viken søke BIO-tilskudd (Bedriftsintern opplæring), fra Viken fylkeskommune.

Søknadsfristen er løpende.

Hva er BIO-ordningen?

 • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre nødvendig omstilling.
 • Omstillingen kan omfatte alt fra endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
 • Bedrifter kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte i Viken.
 • Man kan søke om opptil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Hva er nytt?

BIO-ordningen har nylig gjennomgått en revisjon av retningslinjene sine.

Tidligere var det vært krav om at bedrifter måtte være rammet av korona for å få tilskudd til opplæringstiltaket.

Dette er nå fjernet. Vi har også økt støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.

Siste nytt om ordningen:

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for at bedriften skal klare nødvendig omstilling? Viken fylkeskommunen øker støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.

Det er ingen søknadsfrist i 2022, og støtte tildeles så lenge det er midler igjen.

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, i Viken fylkeskommune forklarer:

Nå har vi tatt grep for at pengene skal komme enda flere bedrifter i Viken til gode.

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO), har blitt svært godt mottatt av i Vikens næringsliv.

Samtidig som bedriftene opplever et økt behov for ny kompetanse, øker Viken fylkeskommune støtteandelen i tilskuddsordningen «Bedriftsintern opplæring».

I de nye retningslinjene er støtten differensiert:

 • Små bedrifter med mindre enn 50 ansatte kan få dekket inntil 70 % av opplæringskostnadene.
 • Mellomstorebedrifter med 50-250 kan få dekket inntil 60 % av opplæringskostnadene.
 • Store bedrifter med mer enn 250 ansatte kan få dekket inntil 50% av opplæringskostnadene.
  Les om alle endringer her

NB: AOF Østfold følger opp denne ordningen fortløpende, og dersom det blir tilført flere midler vil vi publisere det her, og samtidig ta kontakt med de som sender oss en e-post om interesse for ordningen. AOF Østfold overvåker også andre tilskuddsordninger – derfor ikke nøl med å ta kontakt!

Les mer om ordningen og søk her!

Vi hjelper deg med:

 • Skrive søknaden
 • Lage undervisningsopplegg
 • Tilpasse e-læring / fjernundervisning
 • Gjennomføring & prosjektledelse
 • Kurs- / Studiebevis

Har du spørsmål rundt dette?

Kontakt oss

Kontakt oss

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.