Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Kompetansepluss frivillighet

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, norsk, regning og IKT

Kontaktskjema Les mer

Søknadsfrist – desember 2023

Hva er Kompetansepluss?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet.
I Kompetansepluss frivillighet kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende
lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid, primært med lav formell utdanning.
V i skreddersyr kursene i samarbeid med dere, etter hva dere mener brukerne har behov for å få økt kompetanse i.

Hva kan din organisasjon søke tilskudd til?

Lesing og skriving
Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. På en arbeidsplass vil det å lese og forstå f.eks instrukser, oppslag, retningslinjer være av stor betydning. Å ha god leseforståelse kan handle om å sikre at f. eks viktige beskjeder blir mottatt riktig.

Regning
Mange har utfordringer når det gjelder matematikk. Å kunne regne er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne
matematiske vurderinger i ulike sammenhenger.

Muntlige ferdigheter
I alle yrker og i de fleste sammenhenger er det viktig å forstå og bli forstått. Det holder ikke bare med å kunne faget. For å kunne samarbeide om å løse oppgavene effektivt og trygt er det nødvendig å kunne ta imot beskjeder, gjøre avtaler, og gi og ta instruksjoner på en klar måte. God kommunikasjon
skaper tillit.

Digitale ferdigheter
Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet. Både arbeidsliv og samfunn blir mer og mer digitalisert, og hvor den enkelte stadig må tilpasse seg ny teknologi både på arbeid og i privatlivet. Kurs i digitale ferdigheter tar for seg digitale verktøy og tjenester knyttet til et bredt spekter av oppgaver og utfordringer i faglige og dagligdagse sammenhenger.

Grunnleggende norsk
Det å kunne norsk er en forutsetning for å kunne ta del i det norske samfunns- og arbeidsliv. Opplæringen er grunnleggende norsk for minoritetsspråklige. Kurset tar for seg både muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Med fokus på kompetanse

AOF Østfold har mer enn 60 års erfaring innen opplæring og kompetanseutvikling. Våre verdier går ut på å bidra til at Østfold som samfunn utvikler seg positivt for innbyggerne og arbeidslivet. Kompetanse og omdømme er ofte nevnt som en av de viktigste faktorene for god verdiskapning og for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Oppdaterte medarbeidere og ledere presterer bedre, og leverer bedre produkter, tjenester og løsninger for sine kunder.
Vi har gjennom fokus på kvalitet, kompetanse og nettverk blitt en fleksibel samarbeidspartner for både bedrifter og organisasjoner som ser viktigheten av
å bygge rett kompetanse for fremtiden.
’”Alle undersøkelser viser at etter- og videreutdanning bidrar til økt trivsel,
bedre arbeidskvalitet, redusert sykefravær og mer stabile arbeidstakere”

Gjennomføring og praktisk informasjon

  • Gruppene er små, 5-12 personer per gruppe.
  • Dersom organisasjonen ikke har egnede lokaler, kan AOF stille med lokaler.
  • Kursene holdes på et tidspunkt som passer organisasjonen best.
  • Vanlig undervisningstid er 3 – 4 timer per gang, 1 -2 ganger i uken.
  • Søknadsfristen er senhøstes hvert år.
  • Organisasjonen kan søke om flere kurs samtidig
  • En ansvarlig i virksomheten må følge opp kurset, som å motivere ansatte til å melde seg på kurs, være bindeledd mellom deltakere og kompetanserådgivere i AOF Østfold etc.

Hvordan søke midler?

For at organisasjonen kan søke om midler til opplæring, må det være et samarbeid
mellom organisasjonen og kurstilbyder. AOF Østfold er godkjent tilbyder av
Kompetansepluss. 

NB! Deltakerne skal primært være voksne med lav formell utdanning, som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter. 

Deltakeren må være registrert som medlem i den frivillige organisasjonen. 

Hvilken nytteverdi har Kompetansepluss?

Formålet er at flere kan ta del i opplæring og utdanning, og få styrket sine muligheter til å delta i arbeids- og samfunnsliv

Meld din interesse

Meld din interesse

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.