Studie- og kurstilbud    Næring og arbeidsliv 

Kompetansepluss Fagopplæring

AOF Østfold har fått rammetilskudd for ordningen kompetansepluss fagopplæring!

Kontakt oss Les mer

Prøveordninga med fagopplæring i Kompetansepluss videreføres og utvides til cirka 40 millioner kroner i 2020. Frist for rammetilsagn var fortløpende fram til 30. mai, og for enkeltprosjekter den 2. juni. AOF Østfold har søkt om rammetilsagn, og fått tildeling på dette, samt bistått to bedrifter om søknad som enkeltprosjekter.

Opplæringa skal styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidater og må derfor kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk/samisk.

Korona-restriksjonene får konsekvenser for alle, både virksomheter og enkeltpersoner. Opplæringa kan bidra til at de som er i arbeid står sterkere og får ei mer varig tilknytting til arbeidslivet. I tillegg kan de som er permittert eller har blitt arbeidsledige, få oppgradert kompetanse som kan gjøre det enklere å komme inn i arbeidslivet igjen.

Ta derfor kontakt dersom din bedrift, eller en sammenslutning av flere er i posisjon med ansatte som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter opp til fagbrev!

Om opplæringa

Det er viktig å merke seg at dette ikke er formell fagopplæring, men opplæring som skal styrke grunnlaget for å kunne ta teorieksamen og fagprøve som praksiskandidat. Til forskjell fra ordinært Kompetansepluss arbeid, skal disse kursene kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdighet eller norsk/samisk. Det søkes om kurs på 100, 150 eller 200 timer totalt.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket fag og utdanningsprogram opplæringa skal rettes mot.

Etterspørrer og tilbyder må samarbeide om hvordan opplæringa skal planlegges, gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringa må beskrives i søknaden.

Siden fagopplæring i Kompetansepluss er ei prøveordning må alle parter i prosjektene forplikte seg til å bidra til evaluering av ordninga og svare på spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

Har du spørsmål om Kompetansepluss ordningen?

Kontakt oss

Kontakt oss

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.