Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Fellesforbundet – Saksbehandling

Påmelding Les mer

Fellesforbundet – Saksbehandling

Oslo Transportarbeiderforening inviterer til kurs i Saksbehandling.

Kurset vil ta for seg hvordan vi behandler en sak som har kommet inn til klubben lokalt og hvordan vi kan løse den lokalt og hva som må gjøres for å sende den videre til behandling i forening og forbund.

Faginnhold

  • Møteinnkallinger

  • Protokoller

  • Oversendelsesbrev

  • Opplysningsskjemaer

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren:

  • Vite hvor de aktuelle lovene og avtalene er å finne.

  • Kunne finne fram til og slå opp relevant informasjon.

  •  Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster.

  •  Ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner.

  •  Vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.

Kursinfo

Kurs ID: 501701

Tidsrom
Fre 23. sep. – sø 25. sep. 22

Kl: 18:00 – 13:00

Påmeldingsfrist:
Fredag 16. sep. 2022

Meld deg på