Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Fellesforbundet – Grunnopplæringa

 

Påmelding Les mer

Fellesforbundet – Grunnopplæringa

Fellesforbundet Region Øst inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurset

Kursinnhold

 • Arbeiderbevegelsen og samfunnet
 • Det fagligpolitiske arbeidet 
 • Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy – overenskomsten
 • Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy – hovedavtalen
 • Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy – Arbeidsmiljøloven
 • Den tillitsvalgte som forhandler
 • Den tillitsvalgte som møteleder

Faginnhold

Forbundenes grunnopplæring

·         Ny i forbundet

·         Ny som tillitsvalgt

·         Forbundets historie, oppbygging og vedtekter

·         Organisasjonskunnskap

·         Lover og avtaler

·         Verving og rekruttering

·         Forhandlingsteknikk

·         Avtaleverket; hovedavtale, overenskomst og
          særavtaler

·         Styrearbeid

·         Møteledelse

·         Tale og presentasjonsteknikk

Læringsmål

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap til og få innsikt i:

 • hva det vil si å være organisert

 • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem

 • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen

 • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes

 • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region

 • hvordan deltakerne kan føle seg tryggere i rollen som leder

 • hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge

 • forståelse for sekretærens oppgaver og ansvar

 • avdelingens arbeidsoppgaver og virke

 • overenskomsten, avtaleforhold og regulering, og hvordan denne benyttes som verktøy for å bedre lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen

 • forbundets ideologiske forankring og nødvendigheten av å ha et faglig og politisk samarbeid

 • hva som engasjerer ungdom og ideer til hvordan drive ungdomsarbeid i egen klubb, avdeling og region

 • forbundets lokale studievirksomhet og bidra i det lokale studiearbeidet

 • de viktigste sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen slik at de har et godt grunnlag for videre forståelse for forbundets arbeid for lønns- og arbeidsvilkår

 • de forskjellige reglene og rollene i forbindelse med gjennomføringen av et møte

Kursinfo

Kursid: 501485

Meld deg på