Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Fellesforbundet – FTV 1

Påmelding Les mer

Fellesforbundet FTV 1

Fellesforbundets Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet.  Kunne sett opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter.  Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å aktivt jobbe som tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet.  Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Faginnhold

Forbundenes grunnopplæring

 • Ny i forbundet
 • Ny som tillitsvalgt
 • Forbundets historie, oppbygging og vedtekter
 • Organisasjonskunnskap
 • Lover og avtaler
 • Verving og rekruttering
 • Forhandlingsteknikk
 • Avtaleverket; hovedavtale, overenskomst og
  særavtaler
 • Styrearbeid
 • Møteledelse
 • Tale og presentasjonsteknikk

Læringsmål

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap til og få innsikt i:

 • hva det vil si å være organisert
 • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem
 • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen
 • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes
 • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region
 • hvordan deltakerne kan føle seg tryggere i rollen som leder
 • hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge
 • forståelse for sekretærens oppgaver og ansvar
 • avdelingens arbeidsoppgaver og virke
 • overenskomsten, avtaleforhold og regulering, og hvordan denne benyttes som verktøy for å bedre lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen
 • forbundets ideologiske forankring og nødvendigheten av å ha et faglig og politisk samarbeid
 • hva som engasjerer ungdom og ideer til hvordan drive ungdomsarbeid i egen klubb, avdeling og region
 • forbundets lokale studievirksomhet og bidra i det lokale studiearbeidet
 • de viktigste sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen slik at de har et godt grunnlag for videre forståelse for forbundets arbeid for lønns- og arbeidsvilkår
 • de forskjellige reglene og rollene i forbindelse med gjennomføringen av et møte

Kursinfo

Kursid: 501228

Meld deg på