Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt 3 (FTV 3)

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Påmelding Les mer

Fellesforbundet – FTV 2

Fellesforbundet – Faglig Tillitsvalgt trinn 2 – region Øst. Et kurs for Fellesforbundets medlemmer.

Faginnhold

  • Forberedelser til forhandlinger

  •   Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk

  •   Forhandlingspsykologi

  •   Protokollskriving, enig / uenig

  •   Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Læringsmål

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap til og få innsikt i:

  • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem

  • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen

  • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes

  • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region

Kursinfo

Kursid: 500941

Meld deg på