Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Fellesforbundet – Arbeidsrett – avd. 4

Påmelding Les mer

Fellesforbundet – Arbeidsrett – avd. 4

Fellesforbundet avd. 004, Oslo Transportarbeiderforening inviterer til kurs i arbeidsrett/arbeidsmiljøloven

Faginnhold

  • Endringer i arbeidsmiljøloven

  • Innføring i hvordan rettssystemet er bygd opp og forskjellen mellom offentlig og privat rett.

  • Gjennomgang av aktuelle problemstillinger i arbeidsretten og hvordan lovverket påvirker arbeidsforholdet.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren:

  • Vite hvor de aktuelle lovene og avtalene er å finne.

  • Kunne finne fram til og slå opp relevant informasjon.

  •  Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster.

  •  Ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner.

  •  Vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.

Kursinfo

Kurs ID: 501799

Meld deg på