Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Arbeidsmiljøutdanning

– Grunnkurs

Påmelding Les mer
 
Lovpålagt kurs for verneombud, ledere og arbeidsmiljøutvalget som skal bidra til at virksomheten jobber systematisk med HMS.

Samlinger hvor lærer gjennomfører undervisning i digitalt klasserom, samt nettbasert undervisning som gjennomføres uten lærer til stede.

Det er satt opp kurs 4. – 6. desember, og 13. – 14. desember fra 0800 til 1600. Selv om HMS (helse, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. 

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet

Målgruppe

Kurset er lovpålagt for verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg.
Anbefalt for arbeidsgivere, ledere, personalansvarlige, tillitsvalgte o.a.

Kurset er også egnet for andre som ønsker grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og HMS.

Faginnhold

Læringsmålene er i henhold til kravene som er satt i arbeidsmiljøloven, i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale 3 samt i tilleggskriterier satt av fellestiltakene LO/NHO.

Deltakeren skal etter endt kurs kunne være en ressurs og aktiv bidragsyter med sin rolle i det systematiske HMS arbeidet for et godt, sikkert og utviklende arbeidsmiljø.

Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det systematiske HMS arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsmåter.
Kurset setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet, effektivitet og lønnsomhet.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

 

Kursinfo

Kurs ID: 504203

Tidsrom
4.- 6. desember og 13. – 14. desember

Kl: 08:00 – 16:00

Påmeldingsfrist:
1. desember 2023

Meld deg på