Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Utøvende lederskap i praksis – Helse 

Høyere yrkesfaglig fagskolestudie.

Ofte stilte spørsmål Søk opptak nå Kontakt oss

Er du, eller ønsker du å bli leder innen helsesektoren, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i helsesektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Å gå inn i en lederrolle eller inneha en lederrolle krever kunnskap om ledelse. I helsesektoren er det viktig å ha kunnskap om hva det vil si å ha ansvar for pasienter og brukere og kunne skape trygge tjenester, om turnusplanlegging og dennes påvirkning på budsjettet, kunne håndtere avvik, være løsningsorientert, bygge kompetanse i eget personell og å kunne bidra til å skape et godt omdømme for virksomheten.

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helsesektoren gir spisskompetanse innen helseledelse.

Krav til forkunnskaper

Utdanningen er beregnet på mellomledere eller ansatte som ønsker å utdanne seg til mellomledere i en bedrift eller virksomhet. 

Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Formelle opptakskrav:
  Fullført og bestått videregående opplæring. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse:
  Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.
  Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning, som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.
 • Søkere med utenlandsk utdanning
  Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaks­grunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk fagskoleutdanning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

  Søkere med utdanning utenfor Norden kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse og må ha søkt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere NOKUT) om godkjenning av utdanningen og må legge ved godkjenningsvedtaket til søknaden. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

  Søkere som tas opp til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse og med utdanning fra land utenfor Norden, kreves det også dokumenterte språkkunnskaper på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

 • Rullerende opptak
  Det er rullende opptak til utdanningen. Dette betyr at det kan søkes på skolens utdanninger helt frem til studiestart, så fremt det er ledige studieplasser. Mottatte søknader blir vurdert fortløpende. Alle søkere som tilfredsstiller ett av opptakskravene, enten de tilfredsstiller det formelle opptakskravet eller har likeverdig realkompetanse, prioriteres søknadene ut fra tidspunktet søkeren har dokumentert å tilfredsstille ett av opptakskravene. For å sikre seg studieplass, er det viktig at dokumentasjon på forkunnskaper jf. opptakskravet vedlegges søknaden når du søker studieplass eller lastes opp til «min side» snarest etter at søknad er sendt.

Kursvarighet

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Tilstedeværelse

Det er tilstedeværelsesplikt og krav om minimum 75% tilstedeværelse pr. emne.

Vitnemål

Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.

Kurspris

Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 3000
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 650, totalt

NB! Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinnhold

a) Fra posisjon til relasjon
b) Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse
c) Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
d) Organisasjonskultur og endring
e) Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling
f) HMS for ledere

a) Offentlig økonomi
b) Organisasjon og ledelse
c) Omdømmebygging
d) Samfunnsfaglige emner

a) Grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder
b) LEAN-Spillet
c) LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv
d) Det kontinuerlige forbedringsarbeidet

 

a) Prinsipper for strategisk dialog og forankring
b) Visualisering av fremtid – scenarieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetanse og strategisk responsevne
c) Metode for utvikling av strategisk plan – HO SHIN

Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ledelsesfaget. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis

Kursinfo

Kursid: 505625

Søk opptak

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.

Om du opplever problemer kan lese mer her: Slik søker du

Lars-Erik Hermansen fagansvarlig innen ledelse

«Det er flott å se den stoltheten elvene viser når de får beviset for gjennomført [...]

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Har du ikke fått svar på spørsmålene dine kan du lese mer på ofte stilte spørsmål.

Har du flere spørsmål kan du fylle ut kontaktskjemaet under og spesifisere spørsmålet ditt i kommentarfeltet. 

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)
Personvernerklæring
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.