Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Emne 1,2 og 3

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i fag- og detaljhandelen

 Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 18 studiepoeng.
 
Søk her Les mer

Er du, eller ønsker du å bli leder, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i faghandelen. Utdanningen er gratis og gir 18 studiepoeng og består av 3 emner i fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis.

Undervisningen foregår i virtuelt klasserom på nett.

Det skjer raske endringer i offentlige virksomheter og samfunnet generelt, og i de siste årene har arbeidslivet og særskilt faghandelen vært preget av gjennomgripende omstillinger og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis for ansatte i faghandelen er nettopp en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder, og bygge videre på i din karriere.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

Hvorfor fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling, og hvor dette studiet vil bidra til at du som leder og/eller lederemne får en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen og innsikt du trenger for å være og bli en god leder. Det å gå inn i en lederrolle, eller inneha en lederrolle krever både kunnskap, innsikt og gode verktøy om ledelse.

Studiet er en del av fagskoleprogrammet Utøvende lederskap i praksis som er på 30 studiepoeng, men hvor du her vil kunne ta de tre første emnene som gir deg en grunnleggende forståelse for lederrollen. Om du ønsker kan du gå videre/innpasses til resterende emner for å fullføre den helhetlige fagskoleutdanningen på 30 stp. 

Krav til forkunnskaper

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves fullført og bestått videregående opplæring fra yrkesfaglig studieretning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.360 timer).
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.
 • Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Kursvarighet

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 6 mnd. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Tilstedeværelse

Det er tilstedeværelsesplikt og krav om minimum 75% tilstedeværelse pr. emne.

Vitnemål

Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 18 studiepoeng.

Kurspris

Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 3000
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 650

NB! Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinnhold

Emne 1: Lederskap og forutsetninger for endring

Dette emne tar blant annet for seg:

 • styrkebasert ledelse og relasjonsledelse
 • fra posisjon til relasjon
 • tilbakemelding og forventning
 • konflikthåndtering og personlig utvikling
 • emosjonell modenhet
 • HMS for ledere.
 • Dette emne tar også for seg innføring i studiet og studieteknikk.
Emne 2: Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende om økonomi og styring
 • organisasjon og ledelse
 • kommunikasjon og markedsføring
 • samfunnsfaglige emner
Emne 3: Prosessforbedring/LEAN og implementering

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende innføring i prosessforbedring/LEAN
 • arbeidsmetoder
 • HMS og lønnsomhetsperspektiv
 • fokus er det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Kursinfo

Kursid:

Søk her

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.  

Om du opplever problemer kan du kontakte oss på telefon 69 13 04 10.
NB! søknaden din er ikke fullført før du har opprettet «Min side».