Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

B1- Norskopplæring: kvalifisering til fagskole for flyktninger og (arbeids)innvandrere

Påmelding Kontakt oss

Har du utdanning eller arbeidserfaring innen helse eller oppvekst som dekker opptakskravet til den fagskolen du ønsker å søke på, men du dekker ikke B1-norskkravet?

Hvis du har A2 i norsk på en eller flere av delprøvene muntlig, skriftlig, lytteforståelse eller leseforståelse kan du få et betinget opptak ved å delta på kvalifiseringskurset.

På kvalifiseringskurset vil du få norskundervisning for å øke norskkunnskapene dine til B1-nivå på alle delprøver, få kunnskap om det fagspråket som benyttes i helse- og oppvekstsektoren i Norge og trene på å skrive sammenhengende norsk gjennom oppgaveskriving.

Slik søker du

Du søker på fagskoleutdanning og kvalifiseringskurs i samme søknad ved å søke her. Ved utfylling av søknadsskjema skriv i feltet under «Andre kommentarer relevant til søknaden» hvilken av våre fagskoleutdanninger du ønsker å søke på. Last opp dokumenter på forkunnskaper og nivå på norskkunnskapene dine.

Du kan lese om våre fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekst her.

Praktisk informasjon

 • Utdanning eller arbeidserfaring innen helse eller oppvekst som dekker opptakskravet til den fagskolen du ønsker å søke på
 • Norskkunnskaper på minimum nivå A2 i en eller flere av delprøvene muntlig, skriftlig, lytteforståelse eller leseforståelse.
 • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
 • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer
 • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
 • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

På kvalifiseringskurset vil du få norskundervisning for å øke norskkunnskapene dine og forbereder deg til norskprøve B1/B2 på alle delprøver, få kunnskap om det fagspråket som benyttes i helse- og oppvekstsektoren i Norge og trene på å skrive sammenhengende norsk gjennom oppgaveskriving. Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid.

Øvelse i å forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og emner av personlig interesse. Vi vil trene på å delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, som er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning (HK-dir).
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Undervisningen på kvalifiseringskurset gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede tirsdager, torsdager og fredager kl. 0900 – 1500 i høstsemesteret, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra.

Du kan delta på kvalifiseringskurset uansett hvilken fagskoleutdanning innen helse og oppvekst du ønsker å delta på ved AOF Østfold – Fagskolen (ikke for lederutdanningene). Samtidig med kvalifiseringskurset starter du på fagskoleutdanningen. De ulike fagskoletilbudene kan ha andre undervisningsformer. Se nærmere informasjon om den enkelte fagskole her.

Med unntak av en klasse innen fagskole psykisk helsearbeid (kursid. 506288) og en klasse innen fagskole kroniske sykdommer hos voksne og eldre (kursid. 506318) som gjennomføres på dagtid gjennomføres de andre fagskoleutdanningene på kveldstid. Det betyr at om du velger å delta på fagskole psykisk helsearbeid eller fagskole kroniske sykdommer hos voksne og eldre på dagtid vil du ha undervisning 5 dager i uken det første semesteret. Velger du å gå fagskole på kvelden vil du gjennomføre kvalifiseringskurset på dagtid og i tillegg ha 1 kveld med fagskoleundervisning.

Opplæringen av norsk på kvalifiseringskurset er gratis.

Oppmelding til norskprøven: Den første norskprøven er gratis hvis du har rett og plikt til å gjennomføre norskopplæring. Hvis du allerede har deltatt i Introduksjonsprogrammet og gjennomført norskprøven eller du ikke har rett og plikt til å gjennomføre norskopplæring vil det påløpe en kostnad.

Fagskoleopplæringen er gratis, men det vil påløpe kostnader til semesteravgift og litteratur (se den enkelte utdanning)

Du melder deg selv opp til og gjennomfører norskprøven etter gjennomført kvalifiseringskurs. Norskprøven gjennomføres i tidsrommet 2. – 6. desember 2024.

Se også informasjon om eksamen på fagskoleutdanningen du ønsker å delta på.

Kursinfo

Kursid: 506285

Påmelding Kontakt oss

Påmeldingsskjema

Velg riktig alternativ(Påkrevd)

Fyll ut søknadsskjemaet under, og last opp de vedlegg du har, samt oppgi den veileder du har på NAV. Vi vil når det nærmer seg jul invitere til to samlinger hvor presenterer prosjektet mer i detalj sammen med vår koordinator hos NAV, samt nødvendige tolketjenester.Vi vil sammen med NAV foreta en kartlegging av din utdanning og realkompetanse, og gi deg tilbakemelding om du er kvalifisert til å delta på dette prosjektet.

Sett inn kontaktinformasjon
Navn(Påkrevd)
DD dot MM dot YYYY
Adresse(Påkrevd)
Jeg har fått godkjent denne utdanningen av NAV(Påkrevd)
Kontaktperson i NAV:(Påkrevd)
Jeg skal søke studielån for å delta på utdanningen(Påkrevd)
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 2 MB.

  Personvernerklæring(Påkrevd)

  Behandlingen av dine personopplysninger.(Påkrevd)

  Klikk på denne koblingen hvis du ønsker å få mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.