Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Medieteknikkfaget

Har du lang erfaring (4+ år) med lyd-, lys- og bildeproduksjon kan du ta fagbrev som privatist og styrke din rolle på arbeidsplassen. 

Påmelding Kontakt oss

Medieteknikkfaget er spennende og favner bredt fra ide til ferdigstilling, og har som mål å bygge videre på dine eksisterende ferdigheter innen planlegging og gjennomføring av tekniske produksjoner. Du lærer mer om å ta en idé og materialisere den på aktuelle plattformer, ved å bruke en rekke teknologier og metoder for å sikre en sømløs og effektiv produksjonsflyt. 

Kursinnhold i medieteknikkfaget

Deltakerne skal lære å utnytte avansert programvare og utstyr for konfigurasjon av systemer, og hvordan ulike filformater og filsystemer kan optimaliseres for forskjellige produksjoner. Dette inkluderer også valg av verktøy for mediepublisering og informasjonsdistribusjon på tvers av plattformer, tilpasset den aktuelle produksjonen. 

Fagkurset i medieteknikk skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har fire kjerneelementer:

Prosjekt og planlegging
Kjerneelementet prosjekt og planlegging handlar om å planleggje, risikovurdere, budsjettere og dokumentere eit prosjekt. Vidare handlar det om å nytte relevante verktøy og metodar i planleggingsprosessen og å forstå kva konsekvensar eigne val har for prosjektet. Kjerneelementet handlar òg om å dokumentere prosessen undervegs og å reflektere over arbeidet etter at prosjektet er gjennomført.

Drift og utvikling
Kjerneelementet drift og utvikling handlar om å utvikle, drifte og forbetre medietekniske løysingar til bruk i produksjonar og installasjonar. Vidare handlar det om kunnskap om relevante løysingar og forståing av korleis den teknologiske utviklinga påverkar og endrar dagens løysingar.

Produksjon og teknologi
Kjerneelementet produksjon og teknologi handlar om det utøvande og praktiske arbeidet i medieproduksjonar, installasjonar og arrangement. Vidare handlar det om å planleggje og velje verktøy og tekniske løysingar som passar til arbeidsoppgåva, og å gjennomføre ein produksjon.

Informasjon og kommunikasjon
Kjerneelementet informasjon og kommunikasjon handlar om å velje kommunikasjonsform og tilpasse kommunikasjonen til ulike plattformer og ulike målgrupper. Vidare handlar det om å forstå betydninga og verdien av å kommunisere klart og tydeleg, både munnleg, skriftleg og audiovisuelt.

Hvorfor ta fagbrev i medieteknikkfaget?

Fagbrev er et verdipapir som sier at du kan faget ditt i teori og praksis. Du blir mer konkurransedyktig i omstillingsprosesser, og i kampen om de faste stillingene og høyere stillingsprosent.

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen.
 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse.
 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver.
 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser.
 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen.
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.
 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn.

Praktisk informasjon

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Østfolf fylkeskommunes til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Har du tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb», må du avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på VG3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje

Les mer

 • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
 • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % relevant stilling og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB! Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • Fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag).
 • Bestått en teoretisk Vg3 eksamen.

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Kursid: 506097

Påmelding Kontakt oss

Påmeldingsskjema

Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Vilkår(Påkrevd)
Klikk her for å lese våre kursbestemmelser.Vi ber deg lese nøye gjennom våre kursbestemmelser før du melder deg på. Din påmelding er bindende.
Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.
Behandling av dine personopplysninger(Påkrevd)
Jeg godtar behandlingen av mine personopplysninger i henhold til informasjon gitt her.