Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Maler- og overflateteknikkfaget

Har du lang erfaring (3-5 år+) med overflatebehandling? Da burde du ta fagbrev i maler- og overflateteknikkfaget og styrke din rolle på arbeidsplassen. 

Undervisningen skjer i digitalt klasserom på nett.

Påmelding Kontakt oss

Fagbrev i maler- og overflateteknikk gir deg et håndfast bevis på din kompetanse og ferdigheter, noe som er etterspurt i industrien. Du vil bl.a. lære å planlegge behandling av flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg, arbeide etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøhensyn i arbeidet.

Hvorfor ta fagbrev?

Fagbrev er et verdipapir som sier at du kan faget ditt i teori og praksis. Du blir mer konkurransedyktig i omstillingsprosesser, og i kampen om de faste stillingene og høyere stillingsprosent. 

Videre gir et fagbrev følgende fordeler for deg:

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen.
 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse.
 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver.
 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser.
 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen.
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.
 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn.

Kursinnhold:

Ettersom du allerede har lang erfaring i ditt fagområde, vil mye av undervisningen være kjent for deg. Samtidig vil du få bedre innsikt og forståelse for fagterminologien i ditt fag.

Dette fagkurset i male- og overflateteknikk skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre kjerneelementer:

Sjiktoppbygging og produktsammensetting
Kjerneelementet sjiktoppbygging og produktsammensetting handler om å planlegge overflatesystemer og sikre herdeprosesser. Det handler videre om å bygge opp et sjikt med kompatible produkter fra innerst til ytterst, ut fra type overflate og ytre påvirkning.

Innvendig og utvendig overflatebehandling
Kjerneelementet innvendig og utvendig overflatebehandling handler om å fargesette og behandle overflater i samsvar med bestillinger, arbeidsbeskrivelser, kravspesifikasjoner, standarder og toleransekrav. Det handler også om å velge og påføre miljøvennlige produkter med hensyn til ytre påkjenninger.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrer inneklima og letter renhold og vedlikehold. Dette kjerneelementet handler også om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av dette kjerneelementet.

Praktisk informasjon

Kan variere fra kurs til kurs

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatist Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk til den praktiske prøven i ditt fylke når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Har du tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb», må du avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på VG3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Les mer 

 • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
 • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % relevant stilling og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB! Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • Fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag).
 • Bestått en teoretisk Vg3 eksamen.

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Kursid: 504585

Påmelding Kontakt oss

Påmeldingsskjema

Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Vilkår(Påkrevd)
Klikk her for å lese våre kursbestemmelser.Vi ber deg lese nøye gjennom våre kursbestemmelser før du melder deg på. Din påmelding er bindende.
Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.
Behandling av dine personopplysninger(Påkrevd)
Jeg godtar behandlingen av mine personopplysninger i henhold til informasjon gitt her.