Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Service- og administrasjonsfaget

Har du 4+ års erfaring fra kontor eller annet administrativt arbeid og ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev kan du ta den teoretiske undervisningen som nettkurs.

Påmelding Les mer

Nettkurset er laget slik at du kan lære pensum på en måte som gir et aktivt forhold til læreboken og fagfeltet du arbeider med. Målet er å gi deg de beste forutsetningene for å bestå den teoretiske eksamen.

For at du skal bestå teorieksamen er det viktig at du viser at du klarer å kombinere teori og praksis. Kurset er sammensatt i en kombinasjon av:

 • Tekst (i nettkurset og i læreboken)
 • Øvelsesoppgaver
 • Tankedelingsoppgaver
 • Multiple choice oppgaver
 • Innsendingsoppgaver

Hvorfor ta fagbrev i kontor- og administrasjon?

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen
 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse
 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver
 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser
 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet
 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn

Dette kurset er delt opp i fem moduler:

 • Bedrift, administrasjon og HMS
 • Profilering og kommunikasjon
 • Kunnskapsorganisering, personaladministrasjon og økonomi
 • Oppgaveskriving
 • Avsluttende innsendingsoppgave

Gjennomføring

Kombinert nettkurs/samlinger, en modell med stor suksess. Du får den grunnleggende undervisningen på nett (tilsvarende ca. 80 timer). I tillegg må det påregnes en del egeninnsats i form av innleveringer og oppgaveskriving for vurdering av nettveileder. Når det nærmer seg eksamen kan du kjøpe en tilleggspakke og få 20 timer ekstraundervisning med eksamenstrening i klasserom, på kveldstid.

Du kan melde deg på og begynne med det samme. Frist for påmelding til eksamen er 1. februar og 15. september.

Læreboken kan du kjøpe her!

Dette får du som deltaker hos AOF:

 • Nettundervisning: Du får tilgang til vår nettbaserte læringsplattform, og i fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. I vår læringsplattform får du også gratis kurs i studieteknikk.
 • Undervisningsformat: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder, og der hvor undervisning helt/delvis leveres nettbasert, vil deltagerne ha tilgang til opptak av forelesningene.
 • Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.

Praktisk informasjon

Finansering og andre støtteordninger
 • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend.
 • Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
 • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % relevant stilling, og har folkeregistrert adresse i Østfold/Follo (Viken) kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB: Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

Forkunnskaper

Minimum 4-års relevant arbeidserfaring

Fagbrev på jobb

Har du tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb», må du avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på VG3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Melde deg opp til den teoretiske prøven

Du melder deg opp selv til den teoretiske prøven via internett på Privatist.inschool og velger din fylkeskommune. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Melde deg opp til den praktiske prøven

Du kan melde deg opp elektronisk, på hjemmesiden til din fylkeskommune, til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgift

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Generelt om fagbrev og praksiskandidatløp

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag)
 • bestått en teoretisk Vg3 eksamen

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Kursid: 503833

Påmelding