Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Har du 4+ års erfaring fra arbeid med barn og ungdom og ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev kan du ta den teoretiske undervisningen i digitalt klasserom.

Påmelding Les mer Kontakt for mer info

Det er aldri for sent å få papirer på din kompetanse. Dette fagkurset tar utgangspunkt i den kunnskapen du allerede har etter mange år i bransjen. Nå kan du ta den teoretiske delen der det passer deg da undervisningen er i digitalt klasserom på nett. Ettersom undervisningen foregår i sanntid med lærer og andre deltagere får du den samme gode undervisningen som i et fysisk klasserom. Mot slutten av fagkurset blir du tilbudt å ta prøveeksamen i fysisk klasserom enten  i Fredrikstad, Sarpsborg eller Moss

Hvorfor ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider?

Ettersom du allerede har lang erfaring i ditt fagområde, vil mye av undervisningen være kjent for deg. Samtidig vil du få bedre innsikt og forståelse for fagterminologien i ditt fag.  Videre skal den gjøre deg rustet til å møte foreldres forhøyede krav til ansatte med formell kompetanse.

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen
 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse.
 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver.
 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser.
 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen.
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.
 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn.

For barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev er det mange muligheter for høyere yrkesrettede utdanninger som: psykisk helsearbeid rettet mot barn og ungdom, miljøarbeid innen rus rettet mot barn og unge, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid. Se alle våre fagskoler her.

Utdanningen barne- og ungdomsarbeider passer for:

Dette fagbrevkurset i  barne- og ungdomsarbeider er for deg som har jobbet som assistent i 4 år eller mer i barnehage, barnepark, skole, SFO, fritidsklubb eller innen en kommunal etat men mangler formell kompetanse. Deltakere som tar dette løpet får 80 timer undervisning i sanntid på nett, men må også regne en egen innsats på ca. 20-30 timer

Eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har fire hoved-emner:

  • Lek, læring og utvikling: Kjerneelementet lek, læring og utvikling handler om barn og unges utvikling og om bruk av utviklingspsykologi i det praktisk-pedagogiske arbeidet. Videre handler det om lek, læring og aktiviteter som bidrar til mestring og god selvfølelse. Omsorg som grunnlag for en trygg oppvekst står sentralt. Å praktisere hygiene og smittevern inngår også.

  • Samarbeid og relasjoner: Kjerneelementet samarbeid og relasjoner handler om å kommunisere og samarbeide med barn, unge, kolleger og foresatte med ulik bakgrunn. Videre handler det om tverrfaglig samarbeid og relasjonelle ferdigheter i møte med barn og unge, individuelt og i grupper.

  • Teknologi og lovverk: Kjerneelementet teknologi og lovverk handler om muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en teknologisk og digital hverdag, og om å veilede barn og unge til å gjøre gode valg. Videre handler det om å bruke ny teknologi i det pedagogiske arbeidet og å kommunisere med barn og unge og foresatte på aktuelle digitale plattformer. Det handler også om å følge etiske retningslinjer og å anvende relevant lovverk.

  • Didaktisk metodevalg: Kjerneelementet didaktisk metodevalg handler om å velge metoder som bidrar til barn og unges læring og mestring. Videre handler det om å observere, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-pedagogisk arbeid med barn og unge.

Dette får du som deltaker hos AOF

 • Digital undervisning: Du får undervisning i sanntid i digitalt klasserom med lærer og andre deltakere tilstede som du kan spørre og diskutere fag med. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform A-campus. Det blir gitt oppgaver underveis. Mot slutten av fagkurset blir du tilbudt å ta prøveeksamen i fysisk klasserom i Fredrikstad/Sarpsborg.
 • Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 kveld i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. Er du forhindret i å delta i sanntidsundervisningen vil du ha tilgang til opptak av forelesningene.
 • Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.

Praktisk informasjon

Finansiering og andre støtteordninger
 • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. Les mer om LO’s Utdanningsfond her.
 • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % relevant stilling og har folkeregistrert adresse i Østfold/Follo (Viken) kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB! Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har 4-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til selve fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Melde deg opp til den teoretiske prøven

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven i ditt fylke via internett på Privatist. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Melde deg opp til den praktiske prøven

Du kan melde deg opp elektronisk til den praktiske prøven i ditt fylke når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgift

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Generelt om fagbrev og praksiskandidatløp

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • Fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag).
 • Bestått en teoretisk Vg3 eksamen.

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Kontakt for mer info
Påmelding

For å melde deg på utdanninger hos AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.

Om du opplever problemer kan lese mer her: Slik søker du

Navn(Påkrevd)
Personvernerklæring
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.