Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Vei- og anleggsfaget

Har du lang relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert din kunnskap er teoriforberedende kurs første steg på veien mot fagbrevet.
Påmelding Les mer Kontakt for mer info

Fagbrev

Veg- og anleggsarbeideren har vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområder. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Hvorfor ta fagbrev i veg- og anleggsfaget?

 • Du får mer kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veier.
 • Du blir sikrere og mer trygg på bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.
 • Du lærer om gode arbeidsvaner i samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere.
 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.
 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

Kursinnhold

Veg- og anleggsfaget omfatter anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veger. Opplæringen vektlegger bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Vegbygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, og opplæringa skal fremme ei medviten holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Forbered deg til den teoretiske eksamen

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre kjerneelementer:

 • Bygging av infrastruktur: Kjerneelementet bygging av infrastruktur handlar om å byggje, halde ved like og sikre vegar, tunnelar, bruer og infrastruktur for vatn, avløp og overvatn med maskiner og utstyr. Det handlar òg om kunnskap om geologi og korleis geologien påverkar ulike massetypar. Å sikre byggje- og anleggsplassar og trafikkavvikling ved vegarbeid er òg vesentleg i dette kjerneelementet.
 • Planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring: Kjerneelementet planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring handlar om å bruke kvalitetsikringssystem for planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av veg- og anleggsarbeid. Dette kjerneelementet handlar vidare om å følgje rutinar for kvalitetssikring i samband med veg- og anleggsarbeid. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementer.
 • Helse, miljø og sikkerheit: Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse i drift og vedlikehald av infrastruktur. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

Praktisk informasjon

 • Undervisningen foregår i virtuelt klasserom  med noen fysisk samlinger
 • Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.
 • Du må ha tilgang til, og beherske Word og Outlook eller lignende programmer.
 • Du må kunne dokumentere minimum 5 års (i 100% stilling) relevant yrkespraksis før du kan melde deg opp og avlegge den praktiske fagprøven.
 • Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev.
Melde deg opp til den teoretiske prøven

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Melde deg opp til den praktiske prøven

Du kan melde deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgift

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Kursinfo

Påmelding Kontakt for info

For å melde deg på utdanninger hos AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.

Om du opplever problemer kan lese mer her: Slik søker du

Kontakt oss

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.