Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Vei- og anleggsfaget

Har du 4 år eller mer erfaring fra vei- og anleggsbransjen, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev og styrke din rolle på arbeidsplassen.
 
Påmelding Kontakt oss

Fagbrev

Veg- og anleggsarbeideren har vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområder. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Hvorfor ta fagbrev i veg- og anleggsfaget?

 • Du får mer kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veier.
 • Du blir sikrere og mer trygg på bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.
 • Du lærer om gode arbeidsvaner i samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere.
 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.
 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

Kursinnhold

Veg- og anleggsfaget omfatter anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veger. Opplæringen vektlegger bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Vegbygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, og opplæringa skal fremme ei medviten holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Forbered deg til den teoretiske eksamen

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre kjerneelementer:

 • Bygging av infrastruktur: Kjerneelementet bygging av infrastruktur handlar om å byggje, halde ved like og sikre vegar, tunnelar, bruer og infrastruktur for vatn, avløp og overvatn med maskiner og utstyr. Det handlar òg om kunnskap om geologi og korleis geologien påverkar ulike massetypar. Å sikre byggje- og anleggsplassar og trafikkavvikling ved vegarbeid er òg vesentleg i dette kjerneelementet.
 • Planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring: Kjerneelementet planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring handlar om å bruke kvalitetsikringssystem for planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av veg- og anleggsarbeid. Dette kjerneelementet handlar vidare om å følgje rutinar for kvalitetssikring i samband med veg- og anleggsarbeid. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementer.
 • Helse, miljø og sikkerheit: Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse i drift og vedlikehald av infrastruktur. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

Praktisk informasjon

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

 

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Har du tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb», må du avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på VG3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Les mer 

 • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
 • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % relevant stilling og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB! Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

Etter søknad vil undervisningen bli finansiert av Viken fylkeskommune. Undervisningen kan da bli gratis for deg.
Følgende kriterier må være oppfylt:
– være bosatt i østfold
– kunne dokumentere minimum 7000 timer relevant praksis i faget før oppstart. (timetallet tilsvarer 4 år i 100% stilling)
– være over 25 år

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • Fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag).
 • Bestått en teoretisk Vg3 eksamen.

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Påmelding Kontakt oss

Påmeldingsskjema

Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Vilkår(Påkrevd)
Klikk her for å lese våre kursbestemmelser.Vi ber deg lese nøye gjennom våre kursbestemmelser før du melder deg på. Din påmelding er bindende.
Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.
Behandling av dine personopplysninger(Påkrevd)
Jeg godtar behandlingen av mine personopplysninger i henhold til informasjon gitt her.