Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Byggmontasjefaget

Har du lang relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert din kunnskap er teoriforberedende kurs første steg på veien mot fagbrevet.
Påmelding Les mer Kontakt for mer info

Byggmontasjefaget handler om å produsere nye bygninger og konstruksjoner og demontere konstruksjoner for ombruk i nye bygg. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å montere konstruksjoner i tre-, stål- og betongelementer ved at de utvikler forståelse av hvordan kreftene distribueres gjennom konstruksjonsdeler og knutepunkter i bygget. 

Fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har fire kjerneelementer:

  • Planlegging, rigg og logistikk: Kjerneelementet planlegging, rigg og logistikk handler om å klargjøre for, og montere bygg og konstruksjoner. Kjerneelementet handler videre om å planlegge, vurdere og dokumentere montasjeoppdrag på byggeplassen etter gitte spesifikasjoner. Å samarbeide med ulike aktører fra andre fagområder også en del av kjerneelementet.

  • Statikk og konstruksjoner: Kjerneelementet statikk og konstruksjoner handler om å montere statisk stabile konstruksjoner etter angitte spesifikasjoner og toleransekrav. Kjerneelementet handler også om utføre knutepunkter og dokumentere knutepunktene i konstruksjonen.

  • Arbeid i høyden: Kjerneelementet arbeid i høyden handler om å velge sikringsmetode ved montasjearbeidet. Kjerneelementet handler videre om å velge utstyr etter gitte spesifikasjoner, vedlikeholde sikringsutstyret og følge rutiner for kassasjon av sikkerhetsutstyr.

  • Helse, miljø og sikkerhet: Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeid på logistikkområder og montasjefront. Kjerneelementet handler om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner og å arbeide i samsvar med gjeldende regelverk, system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Praktisk informasjon

  • Undervisningen foregår i virtuelt klasserom  med noen fysisk samlinger
  • Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.
  • Du må ha tilgang til, og beherske Word og Outlook eller lignende programmer.
  • Du må kunne dokumentere minimum 5 års (i 100% stilling) relevant yrkespraksis før du kan melde deg opp og avlegge den praktiske fagprøven.
  • Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev.
Melde deg opp til den teoretiske prøven

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Melde deg opp til den praktiske prøven

Du kan melde deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgift

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Kursinfo

Påmelding Kontakt for info

For å melde deg på utdanninger hos AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.

Om du opplever problemer kan lese mer her: Slik søker du

Kontakt oss

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.