Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Byggmontasjefaget

Har du lang relevant arbeidserfaring (4 år eller mer) og ønsker å få dokumentert din kunnskap er teoriforberedende kurs første steg på veien mot fagbrevet.
 
Påmelding Kontakt oss

Byggmontasjefaget handler om å produsere nye bygninger, og konstruksjoner og demontere konstruksjoner for ombruk i nye bygg. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å montere konstruksjoner i tre-, stål- og betongelementer ved at de utvikler forståelse av hvordan kreftene distribueres gjennom konstruksjonsdeler og knutepunkter i bygget. 

Fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har fire kjerneelementer:

  • Planlegging, rigg og logistikk: Kjerneelementet planlegging, rigg og logistikk handler om å klargjøre for, og montere bygg og konstruksjoner. Kjerneelementet handler videre om å planlegge, vurdere og dokumentere montasjeoppdrag på byggeplassen etter gitte spesifikasjoner. Å samarbeide med ulike aktører fra andre fagområder også en del av kjerneelementet.
  • Statikk og konstruksjoner: Kjerneelementet statikk og konstruksjoner handler om å montere statisk stabile konstruksjoner etter angitte spesifikasjoner og toleransekrav. Kjerneelementet handler også om utføre knutepunkter og dokumentere knutepunktene i konstruksjonen.
  • Arbeid i høyden: Kjerneelementet arbeid i høyden handler om å velge sikringsmetode ved montasjearbeidet. Kjerneelementet handler videre om å velge utstyr etter gitte spesifikasjoner, vedlikeholde sikringsutstyret og følge rutiner for kassasjon av sikkerhetsutstyr.
  • Helse, miljø og sikkerhet: Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeid på logistikkområder og montasjefront. Kjerneelementet handler om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner og å arbeide i samsvar med gjeldende regelverk, system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Praktisk informasjon

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Har du tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb», må du avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på VG3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Les mer 

  • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
  • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
  • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % relevant stilling og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB! Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

Etter søknad vil undervisningen bli finansiert av Viken fylkeskommune. Undervisningen kan da bli gratis for deg.
Følgende kriterier må være oppfylt:
– være bosatt i østfold
– kunne dokumentere minimum 7000 timer relevant praksis i faget før oppstart. (timetallet tilsvarer 4 år i 100% stilling)
– være over 25 år

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

  • Fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag).
  • Bestått en teoretisk Vg3 eksamen.

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Påmelding Kontakt oss

Påmeldingsskjema

Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Vilkår(Påkrevd)
Klikk her for å lese våre kursbestemmelser.Vi ber deg lese nøye gjennom våre kursbestemmelser før du melder deg på. Din påmelding er bindende.
Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.
Behandling av dine personopplysninger(Påkrevd)
Jeg godtar behandlingen av mine personopplysninger i henhold til informasjon gitt her.