Studie- og kurstilbud    Fagbrev 

Anleggsgartnerfaget

Har du 4 år eller mer erfaring fra anleggsbransjen, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i anleggsmaskinførerfaget være noe for deg!

Påmelding Kontakt oss

Anleggsgartnerfaget kombinerer presis teknisk kompetanse med et øye for bærekraft og estetikk, og fokuserer på å skape funksjonelle og tiltalende miljøer for alle brukere.

Fagkurset bygger videre på den kunnskapen du allerede har om  hvordan man nøye planlegger og vedlikeholder utendørsanlegg basert på detaljerte tegninger og beskrivelser, samtidig som man ivaretar helse, miljø og sikkerhetskrav. Studenter lærer å utarbeide omfattende framdrifts- og vedlikeholdsplaner, og håndtere materialer og utstyr på en måte som sikrer kvalitet og mengde i tråd med arbeidskravene. Denne grundige tilnærmingen sikrer at alle aspekter av arbeidet utføres innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, samtidig som det legges vekt på å minimere miljøpåvirkningen og maksimere effektiviteten.

Kursinnhold i anleggsgartnerfaget

Fagkurset har som mål å fremme din forståelse av hvordan utendørsanlegg kan utformes for å være både funksjonelle og helsefremmende, og hvordan man kan integrere bærekraftige praksiser som lokal overvannsdisponering og valg av vegetasjon som bidrar til biologisk mangfold.

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har fire kjerneelementer:

 • Planlegge og bygge utendørsanlegg
  Kjerneelementet planlegge og bygge utendørsanlegg handler om å velge bemanning, materialer, maskiner, redskaper og utstyr med hensyn til ressursbruk og miljø. Videre handler kjerneelementet om å klargjøre et fundament for å bygge dekker, murer, kanter, trapper og installasjoner i tråd med toleransekrav. Å kommunisere med kunder, leverandører, andre firmaer på byggeplassen og publikum på ulike typer anlegg er også en del av kjerneelementet.
 • Etablere voksested og vegetasjon
  Kjerneelementet etablere voksested og vegetasjon handler om å sikre vegetasjonen gode vekstbetingelser. Kjerneelementet handler om å vurdere, velge og etablere vegetasjon tilpasset funksjon, klima og voksested. Det handler også om å begrense skader og spredning som følge av invaderende arter og skadedyr i faunaen og å etablere løsninger som fremmer biologisk mangfold.
 • Drift og vedlikehold
  Kjerneelementet drift og vedlikehold handler om å planlegge, drifte og vedlikeholde utendørsanlegg. Det handler videre om å forlenge levetiden på utendørsanlegget og bidra til å skape utendørsanlegg som legger til rette for lek, idrett og friluftsliv. Universell utforming er også en del av kjerneelementet.
 • Helse, miljø og sikkerhet
  Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse, ved bygging av utendørsanlegg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Hvorfor ta fagbrev i anleggsmaskinførerfaget?

Fagbrev er et verdipapir som sier at du kan faget ditt i teori og praksis. Du blir mer konkurransedyktig i omstillingsprosesser, og i kampen om de faste stillingene og høyere stillingsprosent.

 • Gjennom å bli fagarbeidere medvirker du til å oppfylle de krava samfunnet stiller til trygg og effektiv transport.
 • Du utvikler evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder, og oppfylle krav til kvalitet.
 • Du blir mer selvstendig, kreativ og lærer å opparbeide deg gode arbeidsvaner.
 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.
 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

Praktisk informasjon

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk via hjemmesiden til fylkeskommune. 

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Har du tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb», må du avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på VG3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje

Les mer

 • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
 • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % relevant stilling og har folkeregistrert adresse i Østfold/Follo (Viken) kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB! Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • Fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag).
 • Bestått en teoretisk Vg3 eksamen.

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Kursid: 506036

Påmelding Kontakt oss

Påmeldingsskjema

Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Vilkår(Påkrevd)
Klikk her for å lese våre kursbestemmelser.Vi ber deg lese nøye gjennom våre kursbestemmelser før du melder deg på. Din påmelding er bindende.
Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.
Behandling av dine personopplysninger(Påkrevd)
Jeg godtar behandlingen av mine personopplysninger i henhold til informasjon gitt her.