Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Arbeidsmiljøutdanning

– Grunnkurs

Påmelding Kontakt oss
 
Lovpålagt kurs for verneombud, ledere og arbeidsmiljøutvalget som skal bidra til at virksomheten jobber systematisk med HMS.

Det er satt opp kurs i klasserom 7, 8 og 9. oktober, samt 16. og 17. oktober fra kl. 08.00 – 16.00. Selv om HMS (helse, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området.

Tidligere har det vært krav om at bedrifter med 10 eller flere ansatte har verneombud. Fra 01.01.2024 endres denne grensen til fem ansatte.

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet

Målgruppe

Verneombud og ansattes representanter i Arbeidsmiljøutvalget.

Verneombud og ansattes representanter i Arbeidsmiljøutvalget har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.

Kurset egner seg også for tillitsvalgte, ledere, personalansvarlige og arbeidsgivere, og andre som ønsker grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljøarbeid.

Faginnhold

 • Arbeidsmiljølovens mål og verdier og arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet
 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Roller, oppgave og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet
 • Risikokartlegging og avvikshåndtering
 • Arbeidsmiljøfaktorene
 • Betydningen av ledelse
 • Konflikter, håndtering og forebygging
 • Mobbing og trakassering, håndtering og forebygging
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Systematisk forbedringsarbeid
 • Personvern, kontroll og overvåkning
 • Varsling
 • HMS-økonomi
 • Verdidrivende dialog

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Du møter opp fysisk, sammen med andre deltakere.

Kursinfo

Kurs ID: 506304

Tidsrom
7, 8 og 9. okt. samt 17. og 18. okt.

Kl: 08:00 – 16:00

Påmeldingsfrist:
1. oktober 2024

Meld deg på Kontakt oss

Påmeldingsskjema

Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Vilkår(Påkrevd)
Klikk her for å lese våre kursbestemmelser.Vi ber deg lese nøye gjennom våre kursbestemmelser før du melder deg på. Din påmelding er bindende.
Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.
Behandling av dine personopplysninger(Påkrevd)
Jeg godtar behandlingen av mine personopplysninger i henhold til informasjon gitt her.