Studie- og kurstilbud    Andre kurs 

Arbeidsmiljøutdanning

– Grunnkurs

Påmelding Les mer Kontaktskjema
Lovpålagt kurs for verneombud, ledere og arbeidsmiljøutvalget som skal bidra til at virksomheten jobber systematisk med HMS.

Det er satt opp kurs i klasserom 27, 28 og 29. mai samt 5. og 6. juni fra kl. 08.00 – 16.00. Selv om HMS (helse, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området.

Tidligere har det vært krav om at bedrifter med 10 eller flere ansatte har verneombud. Fra 01.01.2024 endres denne grensen til fem ansatte.

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet

Målgruppe

Verneombud og ansattes representanter i Arbeidsmiljøutvalget.

Verneombud og ansattes representanter i Arbeidsmiljøutvalget har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.

Kurset egner seg også for tillitsvalgte, ledere, personalansvarlige og arbeidsgivere, og andre som ønsker grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljøarbeid.

Faginnhold

 • Arbeidsmiljølovens mål og verdier og arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet
 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Roller, oppgave og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet
 • Risikokartlegging og avvikshåndtering
 • Arbeidsmiljøfaktorene
 • Betydningen av ledelse
 • Konflikter, håndtering og forebygging
 • Mobbing og trakassering, håndtering og forebygging
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Systematisk forbedringsarbeid
 • Personvern, kontroll og overvåkning
 • Varsling
 • HMS-økonomi
 • Verdidrivende dialog

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Du møter opp fysisk, sammen med andre deltakere.

Kursinfo

Kurs ID: 504998

Tidsrom
27, 28 og 29. mai samt 5. og 6. juni

Kl: 08:00 – 16:00

Påmeldingsfrist:
16. mai 2024

Meld deg på Kontaktskjema

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.  

Om du opplever problemer kan du lese mer her: Slik søker du!

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)
Personvernerklæring
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.