RAMMER FOR ORDNINGEN STUDENTOMBUD – FAGSKOLEN

Les mer

Studentombudets rolle er hjemlet i forskrift til AOF Østfold – Fagskolen, § 7-3 pkt. 9, herunder:

Fagskolestudentene ved fagskolen vil ha tilgang til et studentombud:

a) Studentombudet skal gi fagskolestudentene råd og hjelp knyttet til deres studiesituasjon.
b) Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke.
c) Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13-13e.
d) Kontaktinformasjon til studentombudet blir bekjentgjort på fagskolens læringsplattform, og kan møte i studentrådet etter innkalling.

Særskilt om rollen

 • Vårt studentombud skal være en uavhengig støttespiller for studentene, hvor målet er å gi studentene råd og hjelp i spørsmål som gjelder studiesituasjonen deres. Dette betyr at rollen er uavhengig av fagskolen, og opptrer upartisk og uavhengig som studentenes ombud.
 • Terskelen for å bruke studentombudet skal være lav, og hvor ombudet deltar i de informasjonsarenaer som fagskolens legger opp til i forhold til studentdemokratiet, og gir veiledning til de enkeltstudenter som henvender seg.
 • Studentombudet har taushetsplikt.
 • Studentombudet er en tjeneste for studentene, men har ikke vedtaksrett, kun veiledning og bistand i saker som kan være:
  • Det å hjelpe studenter i å forstå deres egne rettigheter og plikter
  • Bistå studenter som har blitt utsatt for krenkende handlinger, trakassering eller andre kritikkverdige forhold
  • Gi råd, tips og veiledning i klagesaker
  • Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i konflikter mellom studenter eller mellom studenter og ansatte, og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå.
 • Studentombudet deltar i de årlige møter som fagskolen har i arbeidet med skolens kvalitetssystem og derigjennom at dette oppfyller gjeldende regelverk for fagskolen.
 • Studentombudet følger tjenestevei for å ta opp saker, og i det å bistå studenter i ulike saker.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema