Vilkår for behandling av personopplysninger knyttet til opptak av nettmøter og undervisning

I mange fag eller studier vil det kunne være aktuelt å ta opptak av møter og undervisning mellom lærer og student/er på nett (Heretter kalt nettmøter). Formålet med opptakene er opplæring og å gjøre innhold i nettmøtene tilgjengelig i etterkant for studentene som deltok, eller kunne deltatt i nettmøtet. Opptakets hensikt er å lette repetisjon av fagstoff, ivareta informasjonsbehov og bidra til et fleksibelt studieløp, også dersom man ikke har anledning til å stille i alle nettmøter.

Samtykke til deltakelse i opptak med lyd og bilde gis på hvert enkelt nettmøte. Samtykket gis gjennom en aktiv handling: å aktivere kamera og mikrofon.

Studenter som ikke samtykker kan delta i nettmøtet på lik linje med alle andre. Da skrur de ikke på kamera og mikrofon. Ønsker de å ta ordet, eller stille spørsmål, informerer studenten faglærer om dette i chat, meldingen må få frem at opptaket skal stanses. Faglærer stanser opptaket mens den som ikke har samtykket har ordet.

Et nettmøte blir oppbevart på skolens læringsplattform, og der det er lagt til rette for det i undervisningssammenheng, publiseres opptakene på skolens læringsplattform i det aktuelle faget knyttet til nettmøtet. På den måten er det kun deltakerne i nettmøtet, eller personer som kunne deltatt i møtet, som har tilgang på opptaket.

Skolen kan ved anonymisering, publisere et opptak i læringsøyemed ved andre studieløp, med mindre det er gjort særlig reservasjon mot dette av opphavsrettslige vilkår. Anonymisering betyr at ingen studentmedvirkning publiseres.

Dersom en student ønsker at et opptak ikke skal publiseres, eller slettes kontakter han/hun faglærer i det aktuelle opptaket. Beskjeden må gis skriftlig, men det er ikke nødvendig å begrunne hvorfor opptaket ønskes slettet. Opptaket slettes, eller anonymiseres av skolen for det nettmøtet man ønsker slettet/anonymisert.

Alle opptak slettes automatisk fra læringsplattformen når studiet opptaket er gjort i avsluttes eller lukkes for tilgang.

Skolen forplikter seg til å ikke distribuere opptak på annen måte enn oppgitt over. Dersom dette likevel skulle være aktuelt, krever det skriftlig samtykke fra alle berørte parter.

Studenter med tilgang på opptakene forplikter seg til å ikke dele disse videre på noen som helst måte.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: