fbpx

Hvorfor ta spisskompetanse i kreftomsorg og lindrende pleie?

I kreftomsorg og lindrende pleie er det viktig at helsepersonell innehar dybdekompetanse innen fagområdet for å kunne ivareta forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner. Gjennom å tilegne deg spisskompetanse på dette området bidrar du inn i dette viktige arbeidet.

Pasienten i fokus

Det er en nasjonal målsetting at Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp. Når det gjelder kreftpasienter skal disse oppleve helhetlige, godt koordinerte og sammenhengende forløp av høy kvalitet, samt få en mer aktiv rolle i egen behandling. Kreftpasienter som har behov for det, skal få tilbud om rehabilitering som en integrert del av forløpet, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Pårørende skal sikres god oppfølging og veiledning, og det skal legges vekt på oppfølgingstiltak og informasjon til barn og unge som er pårørende til kreftpasienter (Helse – og omsorgsdepartementet 2018).

Pleierens rolle

Det er derfor viktig at ansatte i helsesektoren som møter eller vil møte pasienter og pårørende i alle aldre og i ulike faser av sykdomsforløpet tilegner deg spisskompetanse innen kreftomsorg og lindrende pleie.

Utdanningen gir deg denne viktige kompetansen. Du får kunnskap om kreftsykdommer og behandlingsformer, rehabilitering, forebyggingsarbeid og pårørendearbeid samt oppøver evne til å kunne håndtere sorg- og krisesituasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *