fbpx

Hva er 23/5-regelen?

Du har sikkert hørt uttrykket 23/5- regelen, men hva betyr det? Jo, enkelt forklart er det at som voksen kan du få generell studiekompetanse uten å ha gått på vanlig videregående skole. For at du skal kunne søke deg videre til høyskole og universitet på dette grunnlaget må du fylle minimum 23 år det året du søker opptak på høyere utdanning (dvs. at du kan starte på studiekompetanse før du er 23 år). Du må bestå alle eksamener i alle fag. I tillegg må du kunne dokumentere 5 års praksis fra jobb, eller annen skolegang.

Hva er med på å oppfylle 5-års kravet?

Å være hjemme med barn teller antall år barnet er. F. eks: Har du barn på 4 år, og går ett år på studiekompetanse her hos oss, oppfyller du 5-års kravet.

Andre ting som teller er:

 • Selvstendig næringsdrivende
 • Frivillig arbeid
 • Omsorgsarbeid
 • Læretid
 • Videregående skole
 • Høgskole
 • Fagskole
 • Annen utdanning
 • Militæret
 • Siviltjeneste

Fyll ut kontaktskjema her for mer informasjon rundt 5-års kravet.

Det finnes noen unntak fra 5-års regelen

Nedsatt arbeidsevne – Hvis du på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller på grunn av andre forhold ikke har kunnet jobbe, kan det dekke hele eller deler av kravet til 5-års praksis. Du må da ha en attest fra lege eller kopi av vedtak fra NAV.

Flyktninger – Har du flyktningstatus eller lignende får du fritak fra 5-års kravet. Du må dokumentere at du har oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse etter en av følgende paragrafer i Utlendingsloven:

 • § 28 1 a/b
 • § 28 6
 • § 34
 • § 35
 • § 38

NB! For å starte på utdanning hos oss må du også dokumentere at du har norskkunnskaper på B1 nivå, muntlig og skriftlig.

Fyll ut kontaktskjemaet her for mer informasjon om nedsatt arbeidsevne eller flyktningstatus.

Generell studiekompetanse som privatist

Når du tar generell studiekompetanse på denne måten er du det vi kaller privatist. Det betyr at du må ta alle privatisteksamener i alle fag og bestå disse. Fagene er:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Historie
 • samfunnsfag
 • Naturfag

Er du usikker på om du kvalifiserer til å ta generell studiekompetanse kan du fylle ut kontaktskjemaet her så tar vi kontakt med deg!

Studiekompetansetilbud

Vi hjelper deg videre til høyere utdanning!

Se alle studiekompetansetilbud >