Fagskole

Helse og oppvekst

Våre tilbud

Om fagskole innen helse og oppvekst

Fagskoler innen helse tilbyr utdanning innen ulike fagområder innen helsesektoren, for eksempel psykisk helsearbeid, miljøarbeid innen rus, kroniske sykdommer, rehabilitering og spesialpedagogikk. Disse fagskolene gir studentene muligheten til å utdanne seg til profesjonelle arbeidere innen helse og oppvekst på kortere tid enn hva som er vanlig ved universiteter og høyskoler. Fagskolene har  tett samarbeid med praksisfeltet, noe som gjør at studentene får god og relevant utdanning fra første stund. Fagskolene innen helse og oppvekst er en viktig arena for å øke kompetansen og kapasiteten på ditt yrkesfelt, og er derfor et viktig supplement til universiteter og høyskoler i utdanningssystemet.