Fagbrev

Teknologi og industrifag

Våre tilbud

Om fagbrev innen teknologi og industrifag

Med fagbrev innen teknologi og industrifag får du en formell anerkjennelse av å ha oppnådd en høy grad av kompetanse innen et spesifikt fagområde. Med fagbrev stiller du sterkere på arbeidsmarkedet, og det er nyttige for deg som ønsker å videreutdanne deg innen teknologi- og industrifag.