Fagbrev

Restaurant og matfag

Våre tilbud

Om fagbrev innen restaurant og matfag

Med fagbrev innen restaurant og matfag får du et håndfast bevis på at du har god kunnskap

  • om kosthold, næringsmidler og ernæring
  • tilberedning og servering av mat
  • behandling av råvarer, mat og drikke
  • om mattradisjoner
  • om helsefremmende livsstil og hygiene

Med fagbrev styrker du din rolle på arbeidsplassen.