Fagbrev

Bygg og anleggsteknikk

Våre tilbud

Om fagbrev innen bygg og anleggsteknikk

Med fagbrev innen bygg og anleggsteknikk får du en form for faglig sertifisering innen ditt fag. Fagbrevet er et bevis på at du har gjennomført en utdannelse innen faget, og at du har de kunnskaper og ferdighetene som kreves for å utføre ulike oppgaver på en profesjonell måte. Fagbrev innen bygg og anleggsteknikk åpner opp for mange ulike karrieremuligheter, som for eksempel å jobbe som byggmester, anleggsleder, eller som teknisk ansvarlig på et byggeprosjekt.